ایران پاسخ آژانس را داده است!

ایران در باره سه مکان ادعایی آژانس؛ کمال همکاری را داشته است، اطلاعات و پاسخ به سؤالات آژانس را ارسال کرده و جلسات گفتگو برای رفع ابهام نیز برگزار کرده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام این مطلب  اظهار کرد: بیان وجود خلاء نظارتی و اینکه این خلاء هر روز بزرگتر میشود، مبنای حقوقی ندارد زیرا آنچه امروز انجام نمیشود مربوط به توافق 1 + 5 با جمهوری اسلامی ایران است که در قالب سند برجام تعریفشده و همچنین برقراری مجدّد آن مطابق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملّت ایران، مستلزم رفع تحریمها و اجرای تعهدات طرفین متعاهد است. وی درباره موضوع سه مکان ادعایی آژانس تصریح کرد: ایران در خصوص سه مکان ادعایی آژانس؛ کمال همکاری را داشته است، اطلاعات و پاسخ به سؤالات آژانس را ارسال کرده و جلسات گفتگو برای رفع ابهام نیز برگزار کرده است. کمالوندی تأکید کرد: آژانس نباید بر مبنای اسناد ساختگی رژیم صهیونیستی که با اهداف خاص سیاسی در اختیار آژانس قرار داده میشود، قضاوت و بر اساس آنها اعلام نظر کند. این نوع قضاوت برخلاف اصل بیطرفی و حرفهایگری است. از آنجائی که آژانس تمام مواد هستهای اظهارشده ایران را مورد حسابرسی قرار داده است و هیچ اختلاف حسابداری مواد مطرح نیست؛ صرف مشاهده آلودگی در چند مکان را نمیتوان نشانهای از وجود مواد هستهای اظهارنشده تلقی کرد. این نوع نتیجهگیری بر خلاف رویه و استانداردهای شناختهشده آژانس حتی با موارد مشابه در کشورهای مختلف است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: متأسفانه این بیانات ریشه در اهداف و مقاصد مغرضانه سیاسی دارد که رژیم صهیونیستی آن را هدایت میکند. توصیه ما به آژانس و طرفهای مذاکراتی، دوری جستن از اینگونه برخوردهاست که تاکنون هم این شیوه هیچ نتیجهای را عاید آنها نکرده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه