پدری در پردیس به 2 دخترش قرص برنج خوراند

مرد جوان که متهم است با خوراندن قرص برنج به 2 دخترش مرگ تلخ دختر نوجوانش را رقم زده در دادگاه کيفري يک استان تهران محاکمه مي شود. در نيمه شب دوم ارديبهشت ماه سال 1400 پيکر نيمه جان دختر 14 ساله اي به نام مايسا به بيمارستاني در منطقه پرديس تهران منتقل شد شواهد نشان مي داد دختر نوجوان مسموم شده است .تلاش پزشکان براي نجات جان وي آغاز شد اما ساعتي بعد دختر نوجوان روي تخت بيمارستان تسليم مرگ شد. با مرگ مشکوک اين دختر جسد به پزشکي قانوني منتقل شد و کارشناسان پزشکي قانوني علت مرگ را مسموميت با قرص برنج اعلام کردند. وي در حالي که به شدت اشک مي ريخت گفت: پدر و مادرم چند سال است که از هم جدا شده اند و من و خواهرم با پدرمان زندگي ميکنيم .پدرمان مرد سخت گيري است و مدام  از من و خواهرم ايراد مي گرفت. او حتي اجازه نمي داد به تنهايي از خانه بيرون برويم. ديشب پدرم وقتي به خانه آمد با خودش 2 قرص آورده بود که آنها را به من و خواهرم داد و از ما خواست آنها را بخوريم .من ترسيدم و قرص را نخوردم اما مايسا آن را خورد و يکباره حالش بد شد .با اصرار من پدرم او  را به يک درمانگاه برد ولي پزشکان متوجه ماجرا نشدند و خواهرم پس از تزريق يک سرم ترخيص شد .اما نيمهشب بار ديگر حالش بد شد. مايسا حتي نمي توانست به خوبي نفس بکشد. من با گريه از پدرم خواستم او را به بيمارستان برساند. اما خواهرم در بيمارستان فوت شد.  به دنبال اظهارات اين دختر پدر وي تحت بازجويي قرار گرفت و  منکر خوراندن قرص برنج به دو دخترش شد. وي گفت: هيچ پدر سنگدلي حاضر به کشتن دخترش نمي شود .چطور ممکن است من دست به چنين جنايتي بزنم .من اتهامم را قبول ندارم و دختر بزرگم به دروغ چنين حرفي را مطرح کرده است. مادر قرباني گفت: من شک ندارم شوهر سابقم با خوراندن قرص دختر م را کشته و قصد داشته هر دو دخترم را سر به نيست کند .شوهرم آن شب از لحظه لحظه به هم  خوردن حال دخترم و  جان دادن او و انتقالش به بيمارستان  فيلم گرفته و براي من ارسال کرده بود. او چه انگيزه اي براي اين کار داشته؟ او قطعا با اين کار قصد داشته تا خودش را بيگناه نشان دهد و  از دام قانون بگريزد. اين زن در حالي که اشک مي ريخت  ادامه داد:  آن روز من با دخترم تلفني صحبت کردم .حال او  خوب بود و هيچ مشکلي نداشت . شوهرم با خوراندن قرص و او را کشته است من برايش اشد مجازات مي خواهم.  در حالي که مرد جوان منکر اتهامش بود براي وي  کيفرخواست صادر و پرونده  اش به شعبه دهم دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاده شد تا به زودي در دادگاه از خود دفاع کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه