در صحنه برخورد می‌کنیم

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس با اختیارات قانونی خود در صحنه با جرایم خشن برخورد میکند. سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در آئین آغاز به کار گشتهای ویژه پلیس اظهار داشت: از امروز ۲۰ شهریور گشتهای ویژه در تهران بزرگ و استانهای مورد هدف کار خود را آغاز میکنند. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با هشدار به مجرمان گفت: دست از اقدامات هنجار شکنانه خود بردارید چرا که از امروز با توجه به اختیاراتی که به گشتهای ویژه داده شده است برابر اختیارات قانونی در صحنه با مجرمان برخورد خواهد شد. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه مجموعه انتظامی تکیه گاه همه مظلومان و مقابله کنندگان جدی با هنجارشکنان است تصریح کرد: مجموعه انتظامی صدای ملت و مدافع تمام دستاوردهای انقلاب است. وی گفت: امروز در این میدان مقدس یک اتفاق جدید شکل گرفته و یک پیام جدی به هنجارشکنان دارد. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد: مجموعه انتظامی و سایر دستگاهها با همکاری همدیگر با همه هنجارشکنان برخورد کرده و اجازه نمیدهند که یک هنجارشکن برای یک شهروند ایجاد ناامنی کند و مجرم هم بداند که قطعا با وی برخورد خواهد شد. سردار رضایی اعلام کرد: در سرقت و زورگیری یا اراذل و اوباشگری یا هر منکری که بخواهد آرامش و امنیت جامعه را برهم زند این ماموران وظیفه دارند برابر اختیارات قانونی در صحنه جرایم را خنثی کرده و برخورد قاطع کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه