مرگ دختر اهوازی به دلیل آزار و اذیت در شهرزیبا

يک دختر جوان اهوازي به دليل ضرب و جرح و آزار شيطاني به قتل رسيد. شنبه 19 شهريورماه جاري، پرسنل بيمارستان ابنسينا در شهرزيبا مرگ مشکوک دختر جواني را به مرکز فوريتهاي پليسي 110 گزارش دادند. با اعلام اين خبر، ماموران کلانتري 133 شهرزيبا، تيمي از کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به همراه محمدتقي شعباني؛ بازپرس ويژه قتل شعبه دهم دادسراي امور جرائمجنايي راهي بيمارستان ابنسينا شدند و تحقيقات ميداني را آغاز کردند. تيم جنايي پس از حضور در محل مورد نظر با جسد دختر 25 سالهاي مواجه شدند که بر اثر ضرب و جرح و آزار و اذيت به کام مرگ فرو رفته بود که در گام نخست مشخص شد، متوفي اهل شهر اهواز بوده و 2 روز قبل توسط عموي خود به اين مرکز درماني منتقل شده است. بدين ترتيب عموي اين دختر جوان هدف تحقيقات قرار گرفت؛ وي به بازپرس کشيک قتل گفت: برادرزادهام قبل از مرگش روي تخت بيمارستان ادعا کرده بود، توسط فرد يا افراد ناشناس از محل کارش در اهواز به خانهاي در شمال ايران ربوده شده و در آنجا هدف ضرب و جرح و آزار و اذيت وحشتناک قرار گرفته است. عموي مقتوله در ادامه گفت: برادرزادهام ادعا کرد پس مدتي توانسته از دست اين افراد فرار کند و راهي تهران شود که پس از رسيدن به اين شهر بزرگ، به يک خوابگاه پناه برده و در آنجا با من تماس گرفته است؛ اين در حالي بود که وقتي به تهران رسيدم وي را سريعا به بيمارستان ابنسينا منتقل کردم که بر اثر شدت جراحات وارده روي تخت بيمارستان فوت کرد. بازپرس شعباني، پس از دريافت اين اطلاعات مهم، به کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي دستور داد تا مسير تردد مقتوله را رديابي کنند؛ همچنين جسد دختر جوان براي بررسي و آزمايشهاي بيشتر به پزشکي قانوني منتقل شد. تحقيقات در رابطه با اين پرونده توسط محمدتقي شعباني؛ بازپرس ويژه قتل شعبه دهم دادسراي امور جنايي ادامه دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه