پوشش تحصیلی واقعی دانش‌آموزان در ایران

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش گفت: حدود ۲۰۰ مدرسه تک دانشآموزی داریم و حدود ۵۰۰۰ مدرسه زیر ۱۰ نفر داریم که نشان میدهد ایران برای پوشش تحصیلی در مناطق دوردست اراده جدی دارد. او در نشست مشترک با  وزیر فرهنگ سوریه با اشاره به ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز مشغول به تحصیل در ایران گفت: ۴۹ درصد دانش آموزان دختر هستند. یک میلیون معلم داریم که ۵۳ درصد آنها بانوان هستند. بیش از ۸۱ درصد تحصیلات لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دارند. پوشش تحصیلی واقعی ما در کل دوره های تحصیلی ۹۴.۳ درصد و در دوره ابتدایی ۹۸ درصد است. حدود ۲۰۰ مدرسه تک دانش آموزی داریم و حدود ۵۰۰۰ مدرسه زیر ۱۰ نفر داریم که نشان میدهد ایران برای پوشش تحصیلی در مناطق دور دست اراده جدی دارد. وی با اشاره به اینکه برنامههای مختلفی برای دانش آموزان در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داریم اظهار کرد: دانش آموزان ما امسال در المپیادهای جهانی ۲۰ مدال طلا کسب کردند. در حوزه فرهنگی نیز ظرفیتهای خوبی داریم. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه