حمله به «بنا» قبل از سوت پایان!

در کنار عدم نتيجهگيري شاگردان محمد بنا در مسابقات جهاني 2022 صربستان، کسب مدال طلاي علي ارسلان براي کشور ميزبان، انتقادات از کشتي فرنگي و شخص سرمربي تيم ملي ايران را به اوج خود رسانده است.

اين اتفاق در فضاي مجازي سروصداي فراواني به راه انداخته و با واکنشهاي متفاوتي همراه بوده است. اين در حالي است که جز ارسلان، صباح شريعتي و عبدالمحمد پاپي، کشتيگيران ايرانيالاصلي بودند که براي جمهوري آذربايجان و آلمان کشتي گرفتند و اتفاقا هر دو نفر مقابل مليپوشان ايران شکست خوردند.

مسابقات جهاني کشتي فرنگي در روز اول براي شاگردان محمد بنا خوب نبود. 3کشتيگير ايران در همان روز نخست تکليفشان مشخص شد و از دور مسابقات کنار رفتند. ناصر عليزاده در 87کيلوگرم هم که به جدول بازندهها رفته بود براي کسب مدال برنز در مقابل کشتيگير ترکيه شکست خورد و بهعنواني بهتر از پنجمي نرسيد. در کنار اين شکستها، يک اتفاق محمد بنا سرمربي تيم ملي را به حاشيه برد تا پيش از اتمام مسابقات، مورد هجمه منتقدين قرار گيرد. پيروزيهاي علي ارسلان، کشتيگير ايرانيالاصل تيم ملي صربستان در وزن 72کيلوگرم و شکست محمدرضا مختاري در همان گام نخست در مقابل کشتيگير فرانسه، سبب شد بنا سيبل منتقدان شود.

ارسلان براي رسيدن به فينال برنده مختاري را ضربه فني کرد تا فشار انتقادات نسبت به عملکرد بنا به اوج خود برسد. در ادامه پيروزي او در فينال و کسب مدال طلا سبب شد منتقدان تمام اتفاقات خوبي که سرمربي نامآشناي ايران رقم زده را فراموش کنند و بيمحابا قبل از اتمام کار شاگردانش به او بتازند.

اقدام غيرمنتظره ارسلان بعد از کسب مدال

علي ارسلان کشتيگير آملي تيم ملي صربستان سابقه کسب مدال طلاي نونهالان و نوجوانان آسيا (هرکدام 2مرتبه)، مدال برنز نوجوانان جهان و مدال برنز قهرماني آسيا در رده سني بزرگسالان را در کارنامه افتخارات خود دارد. ارسلان سابقه برد و باخت در مقابل بسياري از کشتيگيران مطرح ايراني را دارد که مختاري و گرايي جزو آنها هستند. بهگفته خود ارسلان، او هيچگاه در تفکرات محمد بنا جا نگرفت و خودش دليل کشتيگرفتن براي صربستان را همين مسئله عنوان کرده است.

 البته او در مصاحبه اخيرش که بعد از کسب مدال طلا انجام داده، گفته است: «مخلص همه ايرانيها هستم. طبق قراردادي که با صربستان دارم، براي اين تيم کشتي ميگيرم و رؤياي من کسب مدال طلاي جهان بود که حالا به آن رسيدهام. از تيم ملي ايران هم تشکر ميکنم که براي من زحمت کشيدند و مخلص همه ايرانيها هم هستم. من در صربستان تحصيل ميکنم و کشتي ميگيرم.»ارسلان در حالي اين صحبتها را انجام داده که پس از رفتن از ايران، همان اوايل مصاحبه تندي را عليه بنا انجام داد و در بخشي از صحبتهايش گفت: «اگر نفر مدنظر سرمربي تيم ملي را 10بار هم زمين بزني، باز در تفکر بنا جايي نداري.» البته ارسلان بعد از کسب طلاي جهان در سالن نزد کادر فني ايران رفت و محمد بنا را در آغوش کشيد و سپس براي اهداي مدال  مراسم حاضر شد. علي ارسلان همانند تسابولوف روس که چند روز ديگر در کشتي آزاد براي صربستان کشتي خواهد گرفت، به اين تيم پيوسته است. طبق قراردادي که بين طرفين منعقد شده، قرار است تا المپيک پاريس ارسلان براي صربها کشتي بگيرد، هرچند که وزن او المپيکي نيست و براي حضور در پاريس بايد ابتدا تغيير وزن بدهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه