برگزاری بزرگداشت «شهریار» در آنکارا

آرمان امروز: مراسم بزرگداشت شهریار از سوی رایزنی فرهنگی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در آنکارا برگزار میشود.

علیرضا دانشنیا، سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه با «حجابی کرلانقیچ»، معاون دانشگاه آنکارا و رئیس بخش زبانهای شرقی دانشکده زبان و تاریخ و جغرافیا این دانشگاه دیدار و درباره راههای توسعه همکاری با یکدیگر گفتوگو کردند.

سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا با اشاره به نقش سازنده معاون دانشگاه آنکارا در گسترش همکاریهای علمی و فرهنگی بین دو کشور، «حجابی کرلانقیچ» را از بزرگان ادب و فرهنگ کشور ترکیه توصیف و بر تداوم این همکاریها تأکید کرد.

دانشنیا با بیان اینکه در گذشته نیز از تجربیات حجابی و سایر استادان زبان فارسی دانشگاههای ترکیه در توسعه مناسبات علمی و دانشگاهی استفاده شده، اظهار کرد: برگزاری روز بزرگداشت استاد شهریار در ۲۸ شهریور از برنامههای مصوب رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا برای امسال است که برنامهریزی این روز در حال انجام است و به همین مناسبت از شما دعوت میکنیم که افتخار حضور و سخنرانی در این مراسم را به ما بدهید.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه