پاسخ تند عبدی به اتهامات علم‌الهدی

عباس عبدي ، فعال سياسي اصولگرا در صفحه تلگرام خود و با تيتر «آقاي علمالهدي از خودتان مايه بگذاريد» نوشت:

آقاي علمالهدي امام جمعه محترم مشهد ديروز در حرم رضوي و به مناسبت اربعين سخنراني فرمودند و جملهاي را در ميان سخنان خود در تعريض به اينجانب اظهار داشتند که موجب تعجب شد. آنجا که گفتند:

«عباس عبدي که يک عنصر انحرافي شاغل در فتنه 88  و زاويهدار با رهبري است، در اظهاراتي غيرمنطقي گفته است، رفراندوم کنيم که آيا مردم حکومت ليبرال دموکراسي ميخواهند يا حکومت ديني که در رأسش ولايت فقيه باشد، اين منطق يک فرصت طلب است.»

جهت اطلاع ايشان عرض ميکنم، خوشبختانه يا متاسفانه تعداد فعالان اجتماعي با نام عبدي زياد شده است و هيچ نسبتي هم با بنده ندارند شايد منشيهاي شما کارتابل ديگران را به شرف عرض رساندهاند.

گزارههاي حضرتعالي در باره اينجانب غلط است. شايد کساني خواستهاند با دادن اطلاعات نادرست شما را در موقعيت خلافگويي قرار دهند.

در باره اتفاقات 88 فارغ از ماهيت آن، نظرات بنده روشن است و در اين مورد از منشيهاي خود بخواهيد که آنها را در کانال تلگرامي بنده يافته و در اختيار قرار دهند. جهت اطلاع هم بد نيست بدانيد که رويکرد تحليلي بنده چنان بود که حتي دستاندرکاران امنيتي هم ترجيح دادند مزاحم بنده نشوند.

در مورد رفراندوم هم کلا مخالف هستم به دو دليل. اول اين که نظر مردم آن اندازه ناروشن نيست که نيازي به رفراندوم داشته باشد. دوم اين که اگر ساختاري بخواهد تن به رفراندوم دهد حتما و پيشاپيش سعي ميکند نظرات موافق مردم را جلب و بيشتر کند که در اين صورت ديگر نيازي به رفراندوم نخواهد بود پس منطقي است که بجاي تاکيد بر رفراندوم، با هدف بهبود شرايط براي بلاموضوع کردن رفراندوم گام برداشت.

در باره عنصر انحرافي بودن بنده، چون معلوم نکردهايد منحرف از چي هستم لذا قادر به تاييد و رد آن نيستم. ولي بر حسب قرينه ميتوان حدس زد که اگر خود را صراط مستقيم بدانيد و انحراف ديگران را از آن اندازه ميگيريد، در اين صورت با افتخار بايد گفت که بنده بيش از آن که از صراط شما منحرف باشم زاويه 180 درجه دارم و اين فراتر از انحراف است.

درباره زاويه با مقام رهبري هم بايد عرض کرد که نه ايشان زاويه داشتن را محکوم کرده و نه اين که از سوي افرادي که خود را بدون زاويه با رهبري ميدانند خيري به اين جايگاه ميرسد. آنان فرصت طلبانه بي زاويه دانستن خود با رهبري را عامل کسب و کار کردهاند لذا زيانرساني آنان به اين جايگاه روشن است. پس بهتر است در اين باره ورود نکنيد و بجاي مقام رهبري فقط از خودتان مايه
بگذاريد.

خب! حالا با اين اتهامات ناروا گمان ميکنيد اگر از شما شکايت شود بجايي ميرسد؟ شکايت را بيخيال ميشوم.

آيا احتمال دارد که شما بيانيه دهيد و ضمن اصلاح نظرات نادرست خود، عذرخواهي کنيد؟ منتظر ميمانيم و ميبينيم.

جهت اطلاع بايد گفت اعتبار بخش اعظم سخنان و مواضع شما همين اندازه است. بيان اين خلاف واقع ها در حرم رضوي و روز اربعين بيش از اين که توهين به بنده باشد توهين به امام حسين ع و امام رضا ع است. ولي شما و امثال باکي از بيان اين سخنان در اين مکانها و زمانها نداريد.

خداوند مردم و ايران و دين مردم را از چنين وضعيتي مصون بدارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه