آماده مبادله زندانیان با آمریکا هستیم

«با برجام یا بدون برجام آماده مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا هستیم»

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن طرح اظهارنظر بالا گفت: در ارتباط با این موضوع، مذاکرات به طرق مختلف صورت گرفته و طرفین توافقهای لازم را انجام داده اند و اکنون تصمیم دولت آمریکا است که این توافق را انجام دهد یا نه.

ناصر کنعانی در ادامه با اشاره  به شائبه نقش روسیه در تعلل برجام ادامه گفت: همواره همه کشورهای عضو مذاکرات، دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح  می کنند و ادعاها در خصوص نقش بازدارنده روسیه در دستیابی به توافق، بحثی انحرافی است. در روند مذاکرات وین طرف اصلی که باید مسئولیت بپذیرد و به نتیجه بخش بودن مذاکرات کمک کند، طرف آمریکایی است و اینکه آمریکا هر از چند گاهی ادعاهایی را در مورد جمهوری اسلامی ایران و یا نقش روسیه در مذاکرات مطرح می کند، فرافکنی است.

وی افزود: همان طور که پیش از این تاکید کرده ایم، نقش تمام کننده در مذاکرات را دولت آمریکا دارد و حتی اروپا نیز در این ارتباط دقیقاً در پشت دولت آمریکا قرار دارد.

به عبارت دیگر، اگر دولت آمریکا واقعا مسئولیتپذیر باشد، و نتیجه مذاکرات انجام شده را به عنوان توافق بپذیرد و آماده جمعبندی شود، اروپا، روسیه و چین هیچ کدام در این مسیر نقش بازدارنده ای  نخواهند داشت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه