عراق توانایی میانجیگری ندارد

اسرائیل با تحریکاتش در عدم احیای برجام مقصر اصلی وضع موجود است. همانطور که میدانید مساله پرونده پادمانی نیز براساس اتهامات اسرائیل ایجاد شده است.

شیرین هانتر، استاد دانشگاه جورج تاون واشنگتن  در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که «برخی تحلیلگران از احتمال بالای عدم دستیابی به توافق تا پس از انتخابات کنگره سخن میگویند، چه از جهت تمرکز دولت ایالات متحده به انتخابات و چه آنکه موضوع فرارسیدن زمستان در اروپا تا حدی از توافق فاصله گرفته است، تحلیل شما از این احتمال چیست» گفت: به نظر من مساله انتخابات کنگره نوعی بهانه است چرا که پس از انتخابات نیز میگویند پس از انتخابات ریاست جمهوری؛ مساله اصلی روابط متشنج ایران با آمریکا و تحریکات اسرائیل است. معتقدم تحریکات اسرائیل در عدم احیای برجام مقصر اصلی وضع موجود است. همانطور که میدانید مساله پرونده پادمانی نیز براساس این اتهامات ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ایران نباید روی زمستان سرد اروپا حساب کند چراکه متاسفانه زیرساختهای لازم برای صادرات گاز ایران به اروپا وجود ندارد. مشکل اصلی اروپا نیز در حال حاضر گاز است و نیازی به نفت ندارند.  هانتر در پاسخ به این سوال که نقش روسیه را در این حوزه چگونه ارزیابی میکنید، آیا خواست مسکو برای تعلیق توافق تا چند ماه آینده بر تصمیم تهران تاثیرگذار است، گفت: روسیه صددرصد مخالف احیای برجام است. مسکو نمیخواهد که روابط ایران با غرب بهبود یابد و وضع اقتصادی ایران بهتر شود چرا که این تحولات وابستگی ایران به روسیه را کاهش خواهد داد.   این کارشناس مسائل خاورمیانه همچنین در پاسخ به این سوال که پس از برگزاری دور پنجم گفتوگوها میان ایران و عربستان، خبرها از رضایت طرفین و همچنین اراده برای ارتقای گفتوگوها به سطح سیاسی حکایت داشت اما باز هم شاهد تعلیق در این فرآیند هستیم. آیا فضای داخلی عراق به عنوان کشور میانجی مانع تداوم گفتوگوها شده یا عوامل دیگری اعم از منطقهای و بینالمللی در این حوزه دخالت دارد، گفت: روابط ایران و عربستان سعودی به مسائل بینالمللی و منطقهای وابسته است به این معنا که حالا با بهبود روابط ریاض با واشنگتن، این کشور نیاز کمتری به بهبود روابط با تهران حس میکند. در حال حاضر نیز عراق توانایی لازم برای میانجیگری ندارد. امروز روابط تهران با بغداد نیز به خوبی گذشته نیست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه