پیشنهاد علی مطهری در مورد پرونده مهسا

نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي ضمن مطرح کردن انتقاداتي شديد در رابطه با حادثه منجر به فوت مهسا اميني پيشنهادي را در اين خصوص ارائه کرد. علي مطهري، در حساب توييتر خود نوشت: «فرض ميکنيم هيچ ضرب و شتمي بر مهسا اميني نبوده و صِرف ترس و نگراني باعث سکته او شده است. چرا شما به عنوان ناهي از منکر اين روانشناسي را نداشتيد که ترس و نگراني او را درک کنيد و همه را به يک چوب ميرانيد؟ پس صلاحيت نهي از منکر را نداشتهايد. پيشنهاد ميکنم از طرف سازمان نظام پزشکي يک هيئت بيطرف تعيين شود تا روشن کند آيا ضربه مغزي در کار بوده يا نبوده است.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه