امنیت فرهنگی و دینی نباید دست پلیس باشد

دختری 20 ساله که از شهرستان می‌آید تا چند روز مهمان باشد هرگز به فکر اختلال اجتماعی نیست

آرمان امروز: حجت الاسلام و المسلمين مرتضي جوادي آملي، رئيس بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء، در واکنش به خبر درگذشت مهسا اميني، گفت: جا دارد که با شنيدن و ديدن اين حوادث تلخ آن اشتباه راهبردي از نظام و جامعه اسلامي دور شود و مسأله امر به معروف و نهي از منکر در يک حوزه فکري و فرهنگي و ملاحظه و از مسأله «امنيت اجتماعي» دور نگه داشته شود و پليس مسئوليت امنيت اجتماعي شهر را بر عهده بگيرد؛ بدون اينکه اين بحث ها اصلا با هم تلاقي داشته باشد.

رئيس بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء گفت: همراه کردن مسائل فرهنگي و بحث هاي ديني را با مسائل امنيتي و پليسي از اشتباهات راهبردي است که متأسفانه متوليان فرهنگي جامعه ما نادانسته اين اقدام را انجام داده اند. يک عنوان «امنيت اجتماعي» براي اين مسأله گذاشته اند و بعد گفته اند ما اين را به پليس مي دهيم. در حالي که قبل از اينکه اين يک امنيت اجتماعي باشد، امنيت فرهنگي و ديني است و بايد به دست صاحبان و متوليان اين امر باشد.

مشروح گفت و گوي حجت الاسلام و المسلمين مرتضي جوادي آملي را در ادامه مي خوانيد:

در خصوص اتفاقي دردناکي که براي خانم مهسا اميني افتاد و به طور کلي «گشت ارشاد»، نظر شما چيست؟

بدون ترديد اين حادثه و اتفاق ناگوار دل همه انسان هاي مؤمن، حق طلب و کساني که انتظار دارند جامعه اسلامي در کمال عزت و عظمت زيست کنند را به درد آورده؛ به گونه اي که قابل تحمل نيست. گاهي اوقات اظهاراتي که از شخصيت ها و بزرگان مي شنويم و مي بينيم نشان از دردمندي و ناگوار بودن اين حادثه تلخ است. به هر حال براي خانم مهمان جواني که داراي شرايط خاص سني هست، چنين برخوردي بسيار شکننده است و روح لطيف همه ايرانيان  را واقعا نگران  کرده است.

همراه کردن مسائل فرهنگي و ديني با مسائل امنيتي و پليسي از اشتباهات راهبردي است

اما اين مسأله را بايد از جايگاه ديگري مورد بحث و بررسي قرار داد. همراه کردن مسائل فرهنگي و بحث هاي ديني را با مسائل امنيتي و پليسي از اشتباهات راهبردي است که متأسفانه متوليان فرهنگي جامعه ما نادانسته اين اقدام را انجام داده اند. يک عنوان «امنيت اجتماعي» براي اين مسأله گذاشته اند و بعد گفته اند ما اين را به پليس مي دهيم. در حالي که قبل از اينکه اين يک امنيت اجتماعي باشد، امنيت فرهنگي و ديني است و بايد به دست صاحبان و متوليان اين امر باشد.

دوگانه پليس و امر به معروف از اشتباهات نظام ما است

مشکل به اين است که دوگانه پليس و مسأله امر به معروف و نهي از منکر از اشتباهات و نادرستي هاي راهبردي نظام ما است که باعث مي شود هر دو ناکارآمد شوند؛ هم پليس و امنيت جامعه ما که از مهمترين ارکان يک نظام اجتماعي است مختل شده و هم مسأله امر به معروف به عنوان يکي از برجسته ترين احکام الهي ناموفق از کار در آمده است. در برخي از کشورهاي اسلامي اين دو حوزه را کاملا از هم جدا کرده اند و موفقيت هايي هم در اين رابطه براي جامعه  داشته است.

پليس ذاتا خوف، هراس، نگراني و اضطراب را خصوصا براي بانوان محترم و به خصوص دختران جوان اين جامعه به همراه دارد

بانوان و دختران جوان جز آراستگي و زيبايي انديشه اي ندارند

آنها هرگز نمي خواهند خداي ناکرده به مسأله فحشا و فساد و نظاير آن دامن بزنند

جا دارد که با شنيدن و ديدن اين حوادث تلخ آن اشتباه راهبردي از نظام و جامعه اسلامي دور شود و مسأله امر به معروف و نهي از منکر در يک حوزه فکري و فرهنگي و ملاحظه و از مسأله «امنيت اجتماعي» دور نگه داشته شود و پليس مسئوليت امنيت اجتماعي شهر را بر عهده  بگيرد؛ بدون اينکه اين بحث ها اصلا با هم تلاقي داشته باشد. به هر حال پليس ذاتا خوف، هراس، نگراني و اضطراب را خصوصا براي بانوان محترم کشور و به خصوص دختران جوان اين جامعه به همراه دارد. البته در مقابله با انسان هاي نادرستي که به امنيت جامعه اختلال وارد مي کنند اين قاطعيت و هراس ناکي بسيار مثبت و ارزشمند است اما طبعا اگر ما يک کار فکري، فرهنگي و ديني مثل امر به معروف را به اين دسته بسپاريم و از سوي ديگر طرف آنها بانوان و خصوصا دختران جواني باشند که جز به آراستگي و زيبايي انديشه اي ندارند و هرگز نمي خواهند خداي ناکرده به مسأله فحشا و فساد و نظاير آن دامن بزنند.

يک دختر 20 ساله اي که از شهرستان مي آيد و بنا است مثلا چند روز مهمان باشد، هرگز به فکر اين نيست که خداي ناکرده اختلال اجتماعي در حوزه فساد اجتماعي و نظاير آن ايجاد کند. اما فهم اين گونه مسائل براي متوليان فرهنگي جامعه دشوار است، چه رسد به اينکه کساني که بنا است امنيت هاي اجتماعي را تأمين کنند و پليس جامعه هستند اين گونه مسائل را ارزيابي صحيحي داشته باشند. اميدواريم که ديگر اين گونه مسائل تکرار نشود. وي تأکيد کرد: لازم است متوليان فرهنگي و ديني جامعه اين مسأله را ريشه يابي کنند و به اين بحث توجه داشته باشند که دو گانه «پليس» و «امنيت فرهنگي» کاملا از هم جدا هستند و کنار هم قرار دادن اين دو، هر دو را غير کارآمد و غير مؤثر خواهد کرد. به هر حال اين نگراني را از همه اقشار و خصوصا روحانيتي که بالأخره تا يک حدي مسئوليت اين گونه امور بر عهده آنها است، شاهد هستيم و تقريبا همه روحانيت يک دست چنين موضعي را دارند که اين حادثه بسيار شکننده بود؛ هم براي نظام اسلامي و هم براي جامعه اسلامي. ضمن اينکه خانواده هاي مرتبط با داغدار اين شکنندگي را بيش از همه احساس مي کنند و جا دارد ضمن تسليت به خانواده محترم خانم اميني، طوري حرکت اجتماعي را سامان بدهيم که ديگر شاهد چنين رفتارهايي نباشيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه