بازپس‌گیری برخی مناطق اطراف خارکیف

همزمان با گزارشها از کییف درباره پیشروی نیروهای اوکراینی در کناره شرقی رودخانه «اوسکیل»، ولودیمیر زلنسکی بر پسگرفتن مناطق تحت کنترل روسیه متعهد شد. اوکراین مدعی شد که عبور از اوسکیل یکی دیگر از مهمترین ضدحملههای اوکراین در منطقه شمال شرق خارکیف محسوب میشود. نیروهای مسلح این کشور اواخر روز یکشنبه در کانال تلگرامی خود نوشتند که «نیروهای اوکراینی از اوسکیل عبور کردهاند و از دیروز اوکراین کنترل کناره شرقی این رودخانه را در دست دارد.» سرهی گایدای، فرماندار لوهانسک در تلگرام نوشت: «منطقه لوهانسک دقیقا همسایه مجاور آن است. پسگرفتن مناطق تحت کنترل روسیه خیلی دور نیست.» ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین یکشنبه شب طی ویدئو شبانه خود گفت: «شاید برخی از شما تصور کنید که ما پس از چند سری پیروزی، نوعی وقفه خواهیم داشت اما هیچ توقفی در کار نیست. آماده سازیهایی برای مراحل بعدی وجود دارد... اوکراین باید آزاد شود. هدف ما آزادسازی کل خاک اوکراین است. جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا نیز گفت که پیروزی برای اوکراین به معنای «بیرون کردن تمام نیروهای روسی از کل اوکراین» است و همچنین خاطرنشان کرد تا زمانی که این درگیری ادامه یابد، آمریکا از کییف حمایت میکند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه