دوپینگ پلوسی برای پاشینیان

علیرضا تقوی نیا: رئیس کنگره آمریکا، ارمنستان را در زمره کشورهای دموکراتیک نامید تا به نظامیان وطن پرست ارمنی که آماده کودتا علیه پاشینیان به دلیل مواضع سست او در برابر باکو بودند این پیغام را بدهد تا مبادا علیه این نخست وزیر غرب گرا دست به اقدامی بزنند. مشخصا پاشینیان برای موقعیت آمریکا در قفقاز یک فرصت طلایی است. این سفر در حالی رقم می خورد که خانم پلوسی هنگام کودتا علیه محمد مرسی که در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک رئیس جمهوری مصر شده بود، سکوت کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه