بازگشتِ «دورهمی» مهران مدیری

مهران مديري اين روزها چند سريال و فيلم آماده پخش دارد و با آماده شدن چند قسمتِ ديگر از برنامه «دورهمي» مهران مديري قرار است با اين برنامه بعد از محرم و صفر به آنتن برگردد و احتمالا تا پايان سال پخش آن ادامه پيدا کند. برنامه «دورهمي» مهران مديري بعد از گذشتِ چند فصل به صورت طنزِ صرف و استندآپ و گفتوگوي مجري برنامه با ميهمانان به سمتِ ساخت مسابقه رفت. تجربهاي که خيلي موفقيتآميز نبود اما با حضورِ مديريت جديد در شبکه نسيم، اين مسابقه و برنامه هم با تغييراتي مواجه شد که قدري اين برنامه را از بارِ کپي غيرجذاب بودن خارج کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه