استاندار تهران اعلام کرد:

رد پای دوباره برخی سفارتخانه‌ها در تجمعات اخیر

استاندار تهران در توئيتي نوشت: بنا به گزارش دقيق دستگاههاي متولي، در مسائل اخير تهران، ردپاي مداخلهي برخي از سفارتخانهها و سرويسهاي خارجي به وضوح مشاهده ميشود. در بازداشتهاي شب گذشته تجمعات تهران، تبعههايي از سه کشور خارجي دستگير شدند. استاندار تهران در توئيتي تصريح کرد، ردپاي مداخله برخي سفارتخانهها و سرويسهاي خارجي در مسائل اخير تهران به وضوح مشاهده مي شود. محسين منصوري سه شنبه شب در اين توئيت نوشت: بنا به گزارش دقيق دستگاه هاي متولي، در مسائل اخير تهران، ردپاي مداخله ي برخي از سفارتخانه ها و سرويس هاي خارجي به وضوح مشاهده ميشود. در بازداشت هاي شب گذشته تجمعات تهران، تبعه هايي از سه کشور خارجي دستگير شدند.

همچنين استاندار تهران در توييت ديگري نوشت به آتش زدن پرچم ايران اشاره کرد و در صفحه توييتر خود نوشت: عناصر اصلي هستههاي اوليه تجمعات امشب تهران کاملا سازماندهي شده، آموزش ديده و با برنامه به دنبال ايجاد اغتشاش در تهران بودند. آتش زدن پرچم، ريختن گازوئيل در معابر، پرتاب سنگ، حمله به پليس، آتش زدن موتور و سطل زباله، تخريب اموال عمومي و ... کار مردم عادي نيست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه