بورل: دیدار با رییسی فایده‌ای ندارد

انتظار نمیرود که در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هماکنون در نیویورک جریان دارد، تحولی در دستیابی به توافق هستهای با ایران رخ دهد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: که گمان نمیکند ملاقات با ابراهیم رئیسی در این خصوص فایدهای داشته باشد. بورل در گفتوگو با نشریه پولیتیکو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت که اتحادیه اروپا همه طرف ها را تحت فشار قرار داده است تا در روند احیای برجام، «ده متر نهایی مسیر را نیز پشت سر گذارند.» او گفت پیشبینی نمیکند که این مذاکرات تحت میانجیگری اتحادیه اروپا راه به جایی ببرد. بورل گفت: «در سه ماه گذشته، تعامل و روند چندمرحلهای رو به پیشرفت داشت و فعالیت طرفها نتیجه را بهبود میبخشید. اما در هفتههای گذشته، چنین نبود و اکنون در بنبستیم و متوقف شدهایم.» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «پیشنهاد اخیر که آخرین درخواست از طرف ایرانی است، اصراری برای رسیدن به توافق نبود، و اگر قرار باشد که امروز بگویم آیا در این هفته تحول خاصی رخ خواهد داد یا نه، جوابم این است که گمان نمیکنم.» بورل در پاسخ به این سوال که آیا در نیویورک با ابراهیم رئیسی ملاقات میکند یا نه، گفت در ماه ژوئن برای پیشبرد روند توافق به تهران سفر کرده بود. او گفت: «آنها وعده دادند، به دوحه رفتند. به وین رفتند. گمان نمیکنم این مسئلهای باشد که در دیدار با رییسجمهوری حل شود.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه