همکاری ایران، روسیه و چین غرب را به هم می ریزد

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: در اجلاس شانگهای با عضویت رسمی ایران بی اثر بودن تحریم های غرب بیشتر آشکار شد و این شکست سختی برای آمریکا است ولی آمریکا به علت عادت به خوی استعماری عبرت نمیگیرد و در مذاکرات برجام عهد شکنی دارد. اسدالله بادامچیان در مواضع هفتگی حزب موتلفه تصریح کرد: سیاست پنجره به روی شرق، آینده روشنی را برای جمعیت بیشتر از نیمی از مردم جهان نوید می دهد. اخیراً رئیس روابط سیاسی خارجی در آمریکا گفته است همکاری ایران و روسیه و چین نظم نوین جهانی جدیدی را مطرح کرده که نظم جامعه جهانی فعلی را به هم می ریزد و نظم استعماری غرب را به باد می دهد و تمدن نوین و ارزشی را برقرار می سازد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه