امضای پروتکل صلح میان قرقیزستان و تاجیکستان

روسای کمیتههای امنیت ملی قرقیزستان و تاجیکستان پروتکلی را در مورد باثبات کردن اوضاع در مرز و برقراری صلح میان این دو کشور امضا کردند. رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد: ما با تاجیکستان یک پروتکل امضا کردیم. هدف اصلی این پروتکل، باثبات کردن اوضاع و برقراری صلح میان این دو کشور و انجام اقداماتی در راستای حل و فصل اوضاع موجود است. من این پروتکل را از طرف قرقیزستان و سایمومیم یتیموف، رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان این پروتکل را از طرف تاجیکستان امضا کردیم.

وی افزود: اوضاع در منطقه باتکن در حال باثبات شدن است. قرار است عصر سهشنبه نیز نشست دیگری برگزار کنیم.

اوضاع در مرز قرقیزستان-تاجیکستان از ۱۴ سپتامبر متشنج شد. طرف قرقیز اعلام کرد که نیروهای گارد مرزی تاجیکستان روز چهارشنبه به یک بخش مرزی در نزدیکی «بولاک-باشی» در منطقه «باتکن» قرقیزستان نفوذ کرده و حالت جنگی به خود گرفتند. نیروهای گارد مرزی تاجیکستان در واکنش به درخواست خروج از این منطقه شروع به تیراندازی کردند. چند ساعت بعد درگیریهای مسلحانه در مناطق «کاک-سای» و «پاکسی-آریک» گزارش شدند. سرویس مرزی قرقیزستان ۱۷ سپتامبر اعلام کرد که بخش «اوش» این مرز مورد حملات خمپارهای قرارگرفتهاست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه