روز دویست و هشتم

 

موسسه مطالعات جنگ در خصوص آخرین وضعیت میدانی جنگ روسیه و اوکراین در روز دویست و هشتم نوشته است که گفتگوهای فوری میان نمایندگان روسیه در مورد لزوم الحاق فوری مناطق لوگانسک و دونتسک به روسیه نشان می دهد که ضدحمله مداوم در شمال اوکراین باعث ایجاد وحشت در میان نیروهای نیابتی و برخی تصمیم گیرندگان کرملین شده است.

تصمیم گیرندگان روسیه بر این باورند که با به رسمیت شناختن سرزمین اشغالی اوکراین به عنوان سرزمین روسیه، دولت این کشور می تواند ناتو را به حملات تلافی جویانه برای ضدحملات اوکراینی تهدید کند.

نیروهای اوکراینی احتمالا به عملیات تهاجمی محدود و محلی خود در سراسر رودخانه اوسکیل و در امتداد خط لیمان - یامبیل - بلوگوریوکا ادامه خواهند داد.

امروز نیز نیروهای روسیه به حملات زمینی خود در جنوب باخموت ادامه دادند. از سوی دیگر نیروهای اوکراینی حملات خود به نظامیان، کاروان های حمل و نقل و لجستیک  روسیه در خرسون ادامه می دهند تا شاید بتوانند در این منطقه استراتژیک پیشروی داشته باشند.

 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه