اعتراف لواندوفسکی درباره تفاوت بارسلونا و بایرن

مسیر توپ‌طلا از بارسلون کوتاه تر است

روبرت لواندوفسکي به تيم ملي لهستان پيوسته و بسياري از سوالاتي که متوجه او ميشود مربوط به چند ماه اول حضورش در بارسلونا است. اين مهاجم به سرعت با زندگي در اسپانيا خو گرفته و اميدهايش براي بهدست آوردن توپ طلا مجددا زنده شده است.

لواندوفسکي در مورد گرفتن توپ طلا گفت: «بارسلونا تيمي است که بيشترين بازيکنان از طريقش توپ طلا را بهدست آوردهاند. فکر ميکنم مسير رسيدن به توپ طلا از بارسلونا کوتاهتر از بايرن مونيخ باشد.»

وا که در شش بازي ليگ هشت گل تا به اينجاي کار به ثمر رسانده اعتراف ميکند مانند کودکي شده که اسباببازي جديد بهدست آورده. «مثل داشتن اسباببازي جديد و بازي کردن با آنهاست. از اولين روز حضورم در بارسلونا احساس کردم در زمان و مکان درستي قرار گرفتهام. خيلي راحتم، نه فقط به خاطر باشگاه بلکه بخاطر جوي که اينجا حاکم است. همتيميهايم، کارکنان، همه با من خوب رفتار ميکنند. همه چيز به من حس افتخار ميدهد.» لواندوفسکي در کنار عملکردش در زمين، به خاطر رفتارش در خارج از زمين نيز مورد تحسين قرار گرفته است. «انتقالم به بارسلونا به من انگيزه داد. باعث افزايش عزت نفسم شد. ميدانستم که بايد از نظر نتيجه تفاوت ايجاد کنم و از داشتن چنين نقشي نميترسم. خيلي به خودم افتخار ميکنم. بازيکنان جوان به خوبي آگاه هستند، مايل به صحبت هستند و از سوال پرسيدن خجالت نميکشند. من دانش و تجربه خود را با آنها به اشتراک ميگذارم.» لواندوفسکي در مورد بازي مقابل بايرنمونيخ که با شکست 2-0 همراه شد، ابراز اميدواري کرد که اين شکست درس مهمي برايشان داشته است. «بازي با بايرن برايمان درس بود. قبل از بازي انتظار نداشتيم بتوانيم سبکمان را تحميل کنيم و شانسهاي زيادي خلق کنيم. اين بازي به ما نشان داد که ميتوانيم اين کار را انجام بدهيم و در بازيهاي سخت شانس زيادي خلق کنيم. ما مستحق پيروزي يا حداقل تساوي بوديم.»

وقتي از لواندوفسکي در مورد بهبود روابطش با هواداران بارسلونا پرسيده شد، گفت که آنها طوري با او رفتار ميکنند که انگار سالهاست در اين باشگاه بازي ميکند: «انتظار نداشتم که هواداران بارسلونا در نوکمپ برايم شروع به آواز خواندن کنند. احساس ميکنم مدتهاي زيادي است که اينجا هستم.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه