در رويداد معماري ادويک؛

پنج جايزه به استوديو ايران رسيد

آرمان امروز: استوديو معماري آلاديزاين از ايران در ميان شرکتکنندگان 34 کشور جهان، برنده پنج جايزه از رويداد معماري ادويک شد.

جوايز معماري ادويک هر سال به پروژههاي نوآورانه و برتر در حوزه معماري و طراحي اعطا ميشود و امسال نيز اين پروژهها در بخشهاي متنوع از عرصه معماري همچون محوطهسازي، طراحي شهري، طراحي محصول و طراحي داخلي انتخاب شدند.

استوديو معماري آلاديزاين از ايران در ميان شرکتکنندگان 34 کشور جهان، برنده پنج جايزه از رويداد معماري ادويک در بخشهاي فضاي سبز، معماري، طراحي شهري، طراحي محصول  و طراحي داخلي شد.

پروژه «فرهنگسراي پارسي» با کسب رتبه نخست در بخش کاربري فرهنگي، پروژه «خانه درون به بيرون» با کسب رتبه دوم در بخش کاربري خانههاي زير پنج طبقه، پروژه «پارک باغشهر» با کسب رتبه دوم در بخش کاربري فضاي سبز، پروژه «دهکده کوچک جديد بيهار» و «برج معلق» به ترتيب با کسب رتبه دوم و سوم در بخش کاربرهاي ترکيبي به عنوان پنج پروژه برتر استوديو معماري آلاديزاين از سوي جوايز معماري ادويک معرفي شدند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه