روایت‌هایی عاشقانه در بستر جنگ

آرمان امروز: مریم یاسینزاده گفت: «تن سایه» نمایشی مونولوگ در پانزده اپیزود و روایتهایی عاشقانه در بستر جنگ است.

نمایش «تن سایه» نوشته و کار مریم یاسینزاده و تهیهکنندگی احسان حاجیپور از دهم شهریور ساعت 21:15 در سالن شماره دو پردیس تئاتر سپند روی صحنه است. مریم مومن، علیرضا جلالیتبار، سمن قناد، آناهیتا خسروی، حسین جاهد و محمد زندوکیلی بازیگران نمایش هستند.

یاسینزاده درباره روند شکلگیری نمایش «تن سایه» گفت: تقریباً سه سال پیش با یکی از دوستانم در حال بررسی فجایعی بودم و سپس آن فاجعهها را وارد فضای جنگ و شروع به نگارش نمایشنامه کردم.

او با بیان اینکه نمایش کمی تراژدی و دردناک است، درباره موضوع و مضمون آن عنوان کرد: «تن سایه» نمایشی مونولوگ در پانزده اپیزود و روایتهایی عاشقانه در بستر جنگ است. در این فضا از دستدادنها و فاجعههایی برای انسانها رخ میدهد که همراه با غم و فارغ از آرامش و عشق است.

یاسینزاده مدت زمان تمرینات نمایش را دو ماه عنوان کرد و درباره زمان و مکان اتفاقات آن یادآور شد: جز یکی از شخصیتها دیگران نامی ندارند و زمان و مکانی برای این اثر مشخص نشده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه