افزایش هزینه پیامک بانکی تخلف است

 آرمان امروز:در چند روز گذشته پیامکی از سوی برخی از بانک ها به مشتریان خود ارسال شده بود که در ان نرخ ارسا هر پیامک برای تراکنش های بانکی را 90 تومان اعلام کرده بود . انتشار این خبر با بازتاب گسترده ای همراه شده به گونه ایکه بررسی ها نشان می داد سود سرشاری از تفاوت تعرفه پیامک  در اپراتورهای همراه و نرخ اعلامی به جیب بانک ها واریز می کرد . موضوعی که با واکنش بانک مرکزی مواجه شده و متولی پولی و مالی از عدم هرگونه بخشنامه  مجوزی برای این افزایش قیمت خبر داده و تاکید کرده اقدام بانک ها تخلف است  مصطفی قمریوفا، سخنگوی بانک مرکزی، می گوید: بانک مرکزی بخشنامهای به بانکها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است. وی ادامه داد: پیرو انتشار برخی گزارش ها در مورد بخشنامه بانک مرکزی به بانکها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان، به اطلاع میرساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامهای در این زمینه نداشته است. سخنگوی بانک مرکزی تاکید کرد: آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه