چرا عده‌ای دنبال جمع‌آوری گشت‌ارشاد هستند

مساله حجاب از روز نخست انقلاب در کشور وجود داشته، اما مورد توجه لازم قرار نگرفته است و برخي دولتها در مساله حجاب غفلت کردند و آن طور که بايد به وظيفه خود عمل نکردند.

علمالهدي امام جمعه مشهد بااعلام اين مطلب افزود: قانون حجاب در سال 85 به تصويب رسيد و 20دستگاه و نهاد وظيفه اجراي آن را بر عهده گرفتند، اما هم اينک که 17 سال از تصويب آن ميگذرد دستگاههاي مسوول چنان که بايد به وظيفه خود در اين زمينه عمل نکرده اند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: عناصر و جرياني در کشور ميخواهند در کشور بي حجابي را گسترش دهند که اينها دشمن دين هستند و برداشتن حجاب همان خط دين ستيزي است.

علم الهدي افزود: معلوم نيست چرا عدهاي به دنبال جمع آوري گشت ارشاد در کشور هستند و در اين مساله نيروي انتظامي به وظيفه خود در برابر بي حجابي عمل ميکند و به طور قطع با جوانان مجرد که نميتوان با زنان بي حجاب برخورد کرد لذا بايد از زنان براي اين موضوع استفاده کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه