تحولات اجتماعی را درک کنیم

عزتالله ضرغامی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در توئیتی در واکنش به حوادث اخیر نوشت: بزرگترین منکر، بدبین کردن مردم نسبت به اساس دین است. نظام بنبست ندارد. برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدیدنظر در برخی قوانین و روشهای ناکارآمد اجتماعی، به سقوط دومینووار نظام منجر نمیشود. تحولات اجتماعی را درک کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم.

ضرغامی در این باره نوشت: بزرگترین منکر، بدبین کردن مردم نسبت به اساس دین است. نظام بنبست ندارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه