علی قمی در گفت و گو با «آرمان امروز»

کارکرد و ماموریت های پهپادهای ایرانی

آرمان امروز|پورحسين: قدرت پهپادي نيروهاي مسلح ايران طي سال هاي اخير رشد چشمگير و ويژهاي داشته است. در اين ارتباط، برخي قدرت پهپادي ايران را دستمايه ايجاد تهديد در منطقه ژئوپليتيک غرب آسيا دانسته و برخي ديگر قدرت پهپادي ايران را دستمايه فرصتي براي ايجاد صلح در منطقه تفسير کرده اند. در راستاي بررسي اين مساله آرمان امروز با علي قمي کارشناس مسائل امنيتي،دفاعي و راهبردي گفت و گويي کرده که در ادامه مي خوانيد.

چرا توليد پهپاد ايراني پيشرفت چشمگيري يافته است؟

يکي از دلايل رشد و پيشرفت ساخت و توليد پهپاد ايراني،گسترش قدرت با محوريت راهبرد توسعه پهپادي در شرايط جديد امنيتي در نظم منطقهاي و جهاني است. منطق رئاليسم و واقع گرايي حاکم بر ساختار نظام بين الملل نيز ايجاب و اقتضا مي نمايد که کشور ها در شرايط آنارشيک يا همان (فقدان قوه فائقه مرکزي) قدرت خود را گسترش دهند. البته افزايش قدرت نظامي جمهوري اسلامي ايران با تمرکز بر راهبرد توسعه موشکي آغاز شد، اما در شرايط حاضر تمرکز و اصرار بر ساخت و توليد پهپاد ها در ادامه همان راهبرد توسعه موشکي است. در واقع قرار گرفتن جمهوري اسلامي ايران در حصار دشمنان منطقه اي از يک سو و سياست هاي تهاجمي و البته اعلامي کشور هاي متخاصم نظير ايالات متحده آمريکا و متحدانش از سوي ديگر، سبب شد که سياست گذاران دفاعي- امنيتي جمهوري اسلامي ايران به منظور اجرايي سازي راهبردهاي پيشدستانه و پيشگيرانه توان دفاعي خود را به واسطه ساخت موشک و توسعه پهپادي ارتقا دهند و امنيت و بقاي خود را در ساختار آنارشيک نظام بين الملل تضمين کنند.

*راهبردهاي پيشگيرانه چگونه براي توسعه ساخت و توان امنيتي پهپادها و پرنده هاي بدون سرنشين قابل ارزيابي است؟

راهبرد هاي پيشدستانه و پيشگيرانه بخشي از  اقدامات امنيتي هستند. به باور من، راهبرد هاي پيشدستانه داراي ريشه هاي تاريخي بسيار طولاني مي باشد، اما اين راهبرد بعد از جنگ سرد استفاده فراواني داشته است، چرا که اساسا  تهديدهاي امنيتي نيز بعد از جنگ سرد ماهيت متفاوت و  متعددي پيدا کرده است. اقدامات پيشدستانه ريشه در اعتبارزدايي راهبرد باز دارندگي دارد. راهبرد پيشگيرانه به واسطه توان پهپادي بدان جهت قابل توجيه است که توان پهپادي جمهوري اسلامي موجب موازنه قدرت و بازدارندگي مي شود. در واقع در شرايط بر قراري موازنه قدرت، دشمن جرات به کارگيري و اجرايي سازي تهديد را ندارد، چون آگاه است که طرف مقابل قابليت وارد کردن ضربه دوم را داراست. در شرايط حاضر توان پهپادي جمهوري اسلامي ايران موجب افزايش ضريب امنيتي و ايجاد موازنه قدرت و در نتيجه بازدارندگي از رهگذر راهبرد پيشگيرانه شده است.

*چه کارکردهايي براي توان پهپاد هاي ساخت ايران متصور هستيد؟

با ورود ايران به فاز توليد پهپادها و هواپيماهاي بدون سرنشين آنهم بعد از توليد موشک هاي نقطه زن، بسياري از دشمنان منطقه اي و فرا منطقه اي ايران بر اين باور بوده اند که پيشرفت، توسعه وتوان پهپادي ايران نوعي تهديد براي منطقه است. در صورتيکه ايران به واسطه آنکه آغازگر هيچ جنگي نخواهد بود، توليد و ساخت پهپادهاي خود را بيشتر به جهت توان دفاعي و ارتقا بنيه پدافندي در قبال تهديدات دشمنان تدارک ديده است. بنابراين ادعاي دشمنان منطقه اي و فرامنطقه اي، مبني بر ماموريت هاي مخرب پهپاد هاي ايراني، محلي از اعراب ندارد. البته و محققا در صورت اجرايي سازي تهديدات امنيتي دشمنان منطقه اي و فرا منطقه اي از توان اين پهپاد هاي استفاده خواهد شد. با استناد به مجموعه اي از شواهد و قراين به جرات مي توانم بگويم که توسعه و پيشرفت توان پهپادي بر خلاف ادعاي دشمنان، قبل از آنکه تهديدي براي منطقه باشد، بيشتر براي ايجاد صلح در منطقه و خدمت به بر قراري ثبات در منطقه، تدارک و ساماندهي شده است.

 با توجه به چنين ماموريت هايي، پهپاد هاي ايراني داراي چه ويژگي هايي است؟

مهمترين ويژگي و مزيتي که پهپادهاي ايراني دارند، اين است که اساسا هيچگونه پدافند تاثيرگذاري در برابر آن ها وجود ندارد. تاکنون تجهزاتي اختراع نشده اندکه بتوانند به صورت صددرصد توان پهپادي جمهوري اسلامي ايران را دفع و خنثي کنند. دومين ويژگي پهپاد هاي ايراني آن است که به سبب توانمندي موجب تقويت و تثبيت مولفه عمق راهبردي ايران شده است. در شرايط حاضر توان پهپاد ايراني بيشترين حجم تهديد را عليه اقدامات تقابلي غرب و همچنين مجموعه هاي عبري و عربي کرده است. در اين ارتباط بايد خاطر نشان کنم که دو مورد از عمليات هاي پهپادي ايران عليه تروريست ها در منطقه غرب آسيا تنها بخش کوچکي از توان پهپادي کشورمان بوده است که موجب استقرار صلح و ثبات در منطقه شده است. البته پرندگان بدون سرنشين ايراني همواره به عنوان چشمان بيدار و تيزبين منطقه را رصد و پايش کرده و در صورت وجود کوچکترين تهديدي آن را به مواضع دفاعي اطلاع ميدهند. سومين ويژگي پهپاد هاي ايراني توان نقطه زني و انتحاري آنها همانند توان نقطه زني موشک هاي باليستيکي است.در واقع مي توانم به جرات بگويم که جايگاه و قدرت منطقه اي ايران در منطقه پر آشوب غرب آسيا در گرو همين توان پهپادي است که ساير کشورهاي منطقه فاقد آن هستند. و چهارمين ويژگي پهپاد هاي ايران هزينه پايين آن در ساخت است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه