مسائل ایران و آژانس را نمی‌توان رها کرد

مسائل باقیمانده میان ایران و آژانس را نمیتوان رها کرد، گفت که آژانس آماده تعامل دوباره با ایران است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: مسائل باقیمانده میان ایران و آژانس را نمیتوان رها کرد.

مدیرکل آژانس گفت: آژانس دسترسی محدودی به تاسیسات اتمی ایران دارد. ما آماده همکاری و تعامل دوباره با ایران هستیم.

 اظهارات گروسی در حالی مطرح میشود که محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در این باره گفته بود: آژانس اعلام کرد که ۲ پرونده از مکانهای ادعایی را میبندد و در مورد ۲ مکان بعدی، ایران باید روشنگری بیشتری انجام دهد اما بعداً از آن دو مکان، یک پرونده را بستند که البته مجدداً پرونده همان مکان را باز کردند!

اسلامی افزود: برای مثال یکی از این اماکن یک معدن متروکه است که بیش از ۳۰ سال استفاده نشده است.

معاون رییس جمهور گفت: در جمهوری اسلامی ایران یک مورد فعالیت هستهای وجود ندارد که به آژانس اعلام نشده باشد یا آژانس از آن بی اطلاع باشد و تمام فعالیتها تحت نظارت آژانس است.

او بیان کرد: امروز در حدود ۲ درصد از ظرفیت هستهای دنیا مربوط به ایران است، اما حدود ۲۵ درصد از بازرسیها از ایران انجام میشود!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه