تحرکات جدید ایران‌هراسی

وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه آنچه که «پلیس امنیت ملی و برخی مقامات امنیتی تهران» خواند را در لیست تحریمهای خود قرار داد.

این وزارتخانه اسماعیل خطیب، سالار آبنوش، قاسم رضایی، منوچهر اماناللهی و کیومرث حیدری را هدف تحریمهای خود قرار داده است. وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر و روز جمعه ۱۸ شهریورماه با صدور بیانیهای اعلام کرد که سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران را در لیست تحریمهای خود قرار داده است. در همین رابطه همچنین مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تکرار برخی ادعاها گفت که این نهاد خواستار بازرسی کامل از تاسیسات هستهای ایران است. «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تکرار برخی ادعاها گفت که این نهاد خواستار بازرسی کامل از تاسیسات هستهای ایران است. وی با بیان اینکه بازرسان آژانس دسترسی محدودی به تاسیسات هستهای ایران دارند، گفت که برای تعامل مجدد با ایران آماده هستیم. گروسی افزود که تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای در خاورمیانه، صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره خواهد انداخت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه