محتمل ترین سناریو برای انتخابات آمریکا

یورونیوز در مطلبی با اشاره به اهمیت انتخابات میان دوره ای آمریکا نوشته است که انتخابات میاندورهای در آمریکا که قرار است روز هشتم نوامبر (۱۷ آبان) برگزار شود سرنوشت دو سال پایانی دوره ریاستجمهوری جو بایدن، رئیسجمهوری ایالات متحده را تعیین خواهد کرد.

رایدهندگان آمریکایی کل اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم از اعضای مجلس سنا را انتخاب خواهند کرد. امری که میتواند موازنه قوا در کنگره آمریکا را به نفع جمهوریخواهان تغییر دهد. دموکراتها هماکنون در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت شکنندهای دارند.

محتملترین سناریو در شرایط فعلی تداوم کنترل دموکراتها بر مجلس سنا و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجلس نمایندگان است. حزب رئیسجمهوری آمریکا به طور سنتی در انتخابات میاندورهای بخت زیادی برای پیروزی ندارد چرا که رایدهندگان اغلب به حزب رقیب او رای میدهند.

به عنوان مثال دونالد ترامپ، رئیسجمهوری پیشین آمریکا در انتخابات میان دورهای سال ۲۰۱۸ شاهد شکست حزبش در انتخابات مجلس نمایندگان و به اکثریت رسیدن دموکراتها در این مجلس بود.

تاثیر پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات

جمهوریخواهان در صورت کسب اکثریت کرسیهای مجلس نمایندگان هم میتوانند مانع از تصویب قوانین مورد نظر دولت جو بایدن شوند و هم با تحقیق در امور دولت و احضار مسئولان دولت برای ادای شهادت میتوانند فشارها بر رئیسجمهوری ۷۹ ساله ایالات متحده را افزایش دهند.

پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجلس نمایندگان همچنین به معنای پایان دوره ریاست نانسی پلوسی، رئیس ۸۲ ساله این مجلس خواهد بود. گزینه احتمالی جمهوریخواهان برای جانشینی او کوین مککارتی، رهبر کنونی آنها در مجلس نمایندگان خواهد بود.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سومین شخصیت ارشد حکومتی پس از رئیسجمهوری و معاونش محسوب میشود. کوین مککارتی رابطه نزدیکی با دونالد ترامپ دارد.

بنا به برخی گزارشها نانسی پلوسی در تلاش است تا در صورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجلس نمایندگان به عنوان سفیر آمریکا در ایتالیا معرفی شود.

چرا جمهوریخواهان در مجلس سنا شکست می خورند؟

هر کدام از احزاب جمهوریخواه و دموکرات هماکنون ۵۰ کرسی مجلس ۱۰۰ نفره سنا را در اختیار دارند. دموکراتها به کمک رای کامالا هریس، معاون رئیسجمهوری و رئیس مجلس سنا که در صورت تساوی آراء حق رای پیدا میکند حزب اکثریت در این مجلس محسوب میشوند.

دموکراتها بخت حفظ کرسیهای خود در ایالتهای آریزونا، جورجیا و نوادا را دارند. این در حالی است که جمهوریخواهان در دو ایالت پنسیلوانیا و ویسکانسین ممکن است از دموکراتها شکست بخورند زیرا اکثریت رایدهندگان هر دو ایالت در انتخابات سال ۲۰۲۰ به جو بایدن رای دادند.

از سوی دیگر دموکراتها با بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی و تصویب مهمترین قانونی که تاکنون درباره تغییرات آب و هوایی در آمریکا وضع شده است به انتخابات میان دورهای پیشرو امیدوارانهتر مینگرند.

تصمیم دیوان عالی آمریکا در لغو حق سقط جنین به عنوان یکی از حقوق فدرال شهروندان نیز باعث شده است که زنان و جوانان که بیشتر به حزب دموکرات رای میدهند انگیزه بیشتری برای شرکت در انتخابات میاندورهای داشته باشند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه