ایران در رتبه سوم جهان با تورم ۵۴ درصدی

اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي وضعيت برخي شاخصهاي اقتصادي مانند تورم ميان تعدادي از کشورهاي منتخب پرداخته است. بر اساس بررسيهاي انجام شده در ماه جولاي 2022 در قياس با ماه مشابه سال قبل، کشور آرژانتين بيشترين تورم را داشته است. در طول اين مدت ميزان افزايش قيمتها در اين کشور آمريکاي جنوبي نزديک به 80 درصد بوده است. در رتبه دوم اين جدول، ترکيه قرار گرفته و قيمتها در فاصله يک سال 71 درصد در اين کشور افزايش يافتهاند. پس از آن ايران با تورم نقطه به نقطه 54 درصدي در تيرماه قرار گرفته است. البته اين عدد در اقتصاد ايران تغيير کرده و بر اساس برآوردي که مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه شهريور ماه داشته اين عدد به زير 50 درصد بازگشته است. همچنين در طول اين مدت تورم پاکستان حدودا 25 درصد، لهستان و روسيه 15 درصد، شيلي 13 درصد، ازبکستان 12 درصد و گرجستان نيز 11 درصد بوده است. در ميان کشورهايي که کمترين تورم را داشتهاند، عمان با 2.6 درصد صدرنشين است و پس از آن عربستان سعودي و چين با 2.7 درصد قرار دارند. اندونزي و قطر تورمي کمتر از 5 درصد داشتهاند و تورم عراق و هندوستان نيز حدود 5 درصد بوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه