آیت الله مکارم شیرازی:

بخشی از مشکلات در ناآرامی اخیر متوجه تصمیم‌گیری‌های غلط است

 آیت الله مکارم شیرازی: در این قضایای اخیر بخشی از مشکلات متوجه برخی تصمیمگیریهای غلط است

آرمان امروز: آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث موجود در کشور اشاره کرد و افزود: در این قضایای اخیر بخشی از مشکلات متوجه برخی تصمیمگیریهای غلط است که میبایست برنامهریزی بهتری میشد.

آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی به حوادث موجود در کشور اشاره کرد و افزود: در این قضایای اخیر بخشی از مشکلات متوجه برخی تصمیمگیریهای غلط است که میبایست برنامهریزی بهتری میشد. در طرف مقابل برخی توطئهگران یا افراد فریبخورده نیز اقدام به آتشزدن و تخریب و ریختن خون بیگناهان میکنند که باید با جدیت با آن مقابله شود، البته باید برای انتقادها گوش شنوا داشت و موقعیت مناسبی برای اظهار صحیح آن فراهم کرد. با توجه به افزایش درآمدهای دولت، مردم انتظار دارند که در سفرههای خود آن را احساس کنند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی با اشاره به اینکه برخی از تجار و کسبه از بالارفتن قیمت ارز سوء استفاده میکنند، افزود: باید دولت نظارت کاملی بر بازار داشته باشد، به محض افزایش نرخ دلار، برخی از کسبه با اینکه اجناس را به نرخ ارز پایین تهیه کردند، ولی به قیمت روز محاسبه کرده و میفروشند که واقعاً بیانصافی است.

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث موجود در کشور اشاره کرد و افزود: در این قضایای اخیر بخشی از مشکلات متوجه برخی تصمیمگیریهای غلط است که میبایست برنامهریزی بهتری میشد. در طرف مقابل برخی توطئهگران یا افراد فریبخورده نیز اقدام به آتشزدن و تخریب و ریختن خون بیگناهان میکنند که باید با جدیت با آن مقابله شود، البته باید برای انتقادها گوش شنوا داشت و موقعیت مناسبی برای اظهار صحیح آن فراهم کرد. آیت الله مکارم شیرازی در مسألهی حجاب نیز اظهار داشت: باید با کار فرهنگی مسألهی حجاب را حل کرد، نه با فشار.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه