«آرمان امروز» الحاقیه ساماندهی خودرو را بررسی می کند

مجلسیان در برزخ تولید و اسقاط خودرو

آرمان امروز: روز گذشته جلسه علني مجلس برگزار شد و نمايندگان جزييات لايحه دوفوريتي الحاق يک تبصره به ماده 10 ساماندهي صنعت خودرو را به راي گيري گذاشتند . اگرچه اين لايحه به تصويب مجلس نشينان نرسيد ، اما باعث شد تا حواشي زيادي پيرامون اين لايحه ايجاد شود به گونه ايکه علي رغم مخالفت نمايندگان مجلس انقلابي محمد باقر قاليباف اعلام کرد که اين ماده واحده مغاير قانون برنامه است چرا که ما در قانون برنامه مکلف بوديم تا خودروهاي فرسوده را اسقاط کنيم اما با اين مصوبه عملا اسقاط از رده خارج ميشود و لذا تصويب آن نيازمند دو سوم آراي نمايندگان است به همين دليل رئيس مجلس بار ديگر لايحه را به کميسيون مربوطه ارسال کرد . موضوعي که با انتقاد برخي از نمايندگان مواجه شد و خواستار توضيحات رئيس مجلس شدند.

بر اساس اين گزارش، دولت براي رفع مشکل ايجاد شده در صدور مجوز شماره گذاري در قانون ساماندهي صنعت خودرو، در اين لايحه دو فوريتي آورده بود که در صورت عدم وجود گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيکلت به اندازه کافي در سامانه اسقاط تحت مديريت وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به اختلال در روند توليد شود، توليد کنندگان خودرو يا موتورسيکلت  مي توانند با پرداخت يک و نيم درصد (1.5درصد) قيمت آن  به صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز شماره گذاري دريافت نمايند.

منابع حاصل پس از گردش خزانه داري کل کشور بصورت صد در صد (100 درصد) تخصيص يافته، صرف پرداخت تسهيلات بانکي و يا کمک هاي بلاعوض به متقاضيان اسقاط خودرو يا موتور سيکلت فرسوده (با اولويت موتورسيکلت و حمل ونقل عمومي) خواهد شد. مسئوليت اسقاط خودرو درکشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

نمايندگان در جلسه علني روز گذشته مجلس، به ادامه بررسي گزارش کميسيون صنايع و معادن درباره اين لايحه پرداختند و پيشنهادات متعددي را بررسي کردند.پس از رايگيري نمايندگان با تصويب جزييات اين لايحه دوفوريتي مخالفت کردند.

در اين رابطه محمدحسن آصفري در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي در تذکري با انتقاد از بازگشت لايحه «اصلاح قانون ساماندهي صنعت خودرو» به کميسيون مربوطه خطاب به قاليباف رئيس مجلس گفت: در اينکه شما مطمئناً پيش قدمتر و دلسوزتر نسبت به مسائل کشور و مردم هستيد شکي نيست اما واقعاً اين شبهه براي ما ايجاد شده که چه اتفاقي افتاد؟ چرا شفاف نشد؟ موضوع اسقاط خودرو در دستور کار بود، ديروز 5 دقيقه وقت مانده بود تا جلسه تمام شود و تمام مواد آن هم تصويب شده بود.

وي با طرح اين پرسش که آيا واقعاً نايب رئيس مجلس اختيار راي گيري درباره موضوع اصلاح قانون ساماندهي صنعت خودرو  را نداشت يا اينکه پشتپرده چيز ديگري است؟ ادامه داد: واقعاً براي نمايندگان سوال است که چه شعبده بازي و اتفاقي افتاد؟ در جلسه ديروز بايد راي گيري انجام ميشد، اين تبعيض ناروا است.

اين نماينده مجلس اظهار کرد: چرا موضوع به اين مهمي يک دفعه از دستور کار خارج شد. اين دومين بار است که اين موضوع از دستور کار خارج شد و به کميسيون رفته و معلوم نيست مجدداً با چه دستوري قرار است بازگردد.

همچنين محمد باقر قاليباف رئيس مجلس، در پاسخ به تذکر آصفري گفت: «ديروز راي گيري انجام نشد اين بود که براي راي گيري به حدنصاب نرسيده بود اينکه گفته ميشود امروز که رايگيري شده، چرا مطرح شد که بايد دو سوم راي موافق وجود داشته باشد، اولاً بايد آيين نامه را رعايت کنيم، همچنين تصويب اين طرح حتي نصف به علاوه يک هم راي نياورده و تنها 45 درصد راي آورده است.

وي با تاکيد بر اينکه موضوع خودروهاي فرسوده حتماً موضوع مهمي است که تمام نمايندگان نسبت به بحث حمل و نقل عمومي بسيار حساس هستند، گفت: با توجه به اينکه جزئيات طرح راي نياورد، من ميتوانستم براي حذف اين موضوع راي گيري کنم اما به کميسيون ارجاع دادم چون موضوع مهم است؛ يعني دوستان ما در کميسيون حتماً در فرصتي که تا جلسه بعدي مجلس وجود دارد در اين زمينه تلاش خواهند کرد و سياست ما قطعاً اين است.

رئيس مجلس عنوان کرد: رانندگان بدانند که نسبت به اين موضوع نگاهي کاملاً توسعهاي و همه جانبه داريم و حتماً براي رانندگان به ويژه رانندگان جادهاي و مخصوصاً ماشينهايي که خودراننده و خود مالک هستند و بيش از 25 سال است که خودرويشان اسقاطي محسوب ميشود، شرايطي فراهم ميکنيم که بتوانند اين ماشينها را اسقاط و ماشين نو جايگزين کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه