کهن آیین‌های ایرانی که بی‌متولی‌اند!

ایران بزرگ، سرزمین آیینهای زیبا در پیش و بعد از اسلام است. صدها آیین کهن و باستانی قبل از اسلام و پیش از میلاد مسیح در بین اقوام گوناگون ایرانی رواج داشته که حکایت از غنای فرهنگی و پیشینه تمدنی و هویت برجسته قوم ایرانی در مقایسه با سایر اقوام و ملل مناطق دیرینه جهان دارد. آیینهای رایج در بین مسلمان و دین مبین اسلام بعنوان دینی زیبا و رسوم چند صد ساله در میان پیروان شیعه بعنوان مذهبی پربار و دیگرآیینها و مذاهب پذیرفته شده در میان ایرانیان، نیازمند تهیه تقویم اختصاصی و تدوین شیوهنامههای اجرایی و آییننامههای عملیاتی مجموعهای عظیم و متعدد و متنوع از رسوم و جشنها یا آیینهایی است که اجرا و احیای آنها در جامعه ما به وحدت بین اقوام و اتحاد و همدلی ملی و نشاط و سرزندگی مردمان عزیز ایران و مناطق گوناگون کشور میگردد. تقویم اجرایی آیینهای رایج ایرانی که بیمتولیاند را باید فکر و چارهای کرد. جشنهای زیبا و بامعنای ایرانیان از عهد باستان که در ماهها و فصول مختلف سال برگزار میشده فراوانند، نظیر جشن فروردینگان، اردیبهشتگان، خردادگان، یاتیرگان، مردادگان، مهرگان، آبانگان و آذرگان، جشن دی و بهمنگان و اسفندگان، جشن نوروز و سیزده به در، جشن گره زنی سبزه، جشن یلدا، جشن میانه پاییز و... و رسوم گوناگون اسلام و مذهب شیعی بویژه در ماههای محرم و صفر و شعبان و رمضان و... مثل اعیاد فطر و قربان و غدیر و نیمه شعبان، عاشورا و تاسوعا و... کمک بزرگی به ارتقای سطح فرهنگ عمومی و احیای ارزشها و تعلقات خاطر دینی و ملی مردمان ساکن در این سرزمین پهناور خواهد نمود. خوشبختانه تحقیقات، پژوهشها و همچنین منابع مطالعاتی حول محور آیینهای ایرانی، اسلامی و مذاهب رایج در ایران به وفور موجود است اما عزم و اراده شوراهای فرهنگ عمومی، انقلاب فرهنگی، وزارتخانه میراث فرهنگی، سازمانهای مرتبط با حوزه فرهنگ و دین و... نظیر اوقاف و سازمان تبلیغات، بنیاد ایرانشناسی و.... را میطلبد که هر چه سریعتر نسبت به تحقق این مهم اقدام نمایند تا آیینهای زیبای ایرانی و اسلامی که هر کدامشان مشحون از نکات جالب و درسهای زندگی و بیانگر نشانههایی از فرهنگ و تمدن ما هستند با غفلت و کاهلی ما رفته، رفته به دست فراموشی سپرده نشوند.

روزنامهنگار

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه