الو آرمان

ازدحام شدید در مترو

وضعیت متروی تهران مخصوصا از ساعت ۷ تا ۹ صبح اصلا مناسب نبوده و ازدحام جمعیت در واگن و سکوها بسیار زیاد است.

حبیبی- تهران

 

پاساژ علاءالدین ایمنی لازم را ندارد 

پاساژ علاءالدین فاقد ایمنی لازم است و حادثهای کوچک میتواند خسارتی عظیم به بار آورد. وضعیت راهپلهها، آسانسورها و سقف طبقات گویای این واقعیت است.

یک شهروند

 

کسب وکارهای اینترنتی را دریابید

قطعی و فیلترینگ اینترنت ضررهای هنگفتی بهکسب و کار مجازی وارد کرده و امرار معاش میلیونها نفر را به مخاطره انداخته است. خواهشمندم مسئولان فکری برای  کسب و کارهای آنلاین داشته باشند.

حمزهای

 

کنترل قیمتها

با وجود ثبات نسبی در بازار ارز، ولی قیمتها به صورت هفتگی افزایش مییابد. به نظر میرسد دولت کنترل و قیمتگذاری را به واحدهای تولیدی و دلالها واگذار کردهاست .

قبادی- اراک

 

 نشست خطرناک کوچه 

در خیابان سردار جنگل، کوچه یاسمن واقع در شهر صومعهسرا، به خاطر ساختمانسازیهای مکرر، کوچه نشست کرده به طوری که با هر بار بارندگی مشکل آبگرفتگی باعث اختلال در زندگی اهالی میشود. شهرداری نیز نسبت به این مشکل بیاعتناست.

جمعی از شهروندان

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه