مادران داغدار

آرمان امروز- وحيد استرون: اتفاقات اخير دل اکثر مردم ايران را سوزاند؛ دل مادران داغدار را بيشتر. امروزه انتشار يک عکس از خنده يا سفر، در شبکه هاي اجتماعي با واکنش شديد و منفي مردم روبه رو مي شود و اين واکنش ها نشان مي دهد که آنها تا چه اندازه با غم و روزهاي سختي روبه رو هستند. حمله تروريستي به حرم شاهچراغ (ع)، اتفاقات رشت، خبر کشته شدن جوانان ايران (از هر دو طرف ناآرامي هاي اخير) و حادثه تاسف بار ايذه، نه تنها غم عمومي را براي مردم به همراه آورده، بلکه مادراني را روي دست جامعه گذاشته که فرزندان جوانشان قرباني يک سري اقدامات و ماهي گيري برخي از آب گل آلود شده اند. فرقي ندارد که سربازي جوان و مدافع امنيتي در جريان ناآرامي ها کشته شود يا يک نوجوان دانشجو، يک بسيجي جوان که به وسط ميدان رفته، قرباني اين ناآرامي ها باشد يا کيان پيرفلک، کودک 9ساله ايذه‌‌اي، مهسا اميني باشد يا يک مامور نيروي انتظامي و راستين، کودک يکساله که در شاهچراغ مجهول و الهويه بود و... همه اينها «فرزندان ايران »هستند و مادراني دارند که چشم انتظار بازگشت شان به خانه هستند. خيابان ها ميدان نبرد دو کشور نيست، اينجا ميدان جنگ ميان ايران و عراق نيست، اما درگيري هاي اين روزها و حوادث تاسف بار اخير، يک وجه تشابه ميان اين اتفاق و سال هاي ابتدايي را دارد و آن دل پرخون افرادي که يا داغ شوهران ديده اند يا پسران و دختران. با اين حال افرادي که در جريان اين اتفاقات داغدار شدند، چطور مي توانند به آرامش برسند و چگونه مرهمي مي تواند تسکيني بردردهايشان باشد؟

مسببان را محاکمه کنيد

 اين سوال را با يک جامعه شناس درميان گذاشتيم. امير محمود حريرچي به خبرنگار «آرمان امروز» مي گويد: «داغداران چه کساني هستند؟ اگر نگاهي به  تمام افرادي که در جريان ناآرامي هاي اخير کشته شده اند (از هر دو طرف) بيندازيم، اکثرشان از قشر محروم و ضعيف جامعه هستند، ولي برخي افراد که صاحب مسئوليتند، همه کار مي کنند جز يک عذرخواهي، دلجويي و تلاشي براي اينکه ببينيد درد جامعه کجاست؟ ريشه اين ناآرامي ها چيست تا در جهت بهبود شرايط کوشش نمايند. آنها روي صندلي هاي خود نشسته اند و نه مادر داغدار دارند و نه پدري که از غصه فرزند کمرش را خم شده باشد. اين افرادي که کشته شدند نه کافر و معاند بودند و هستند و نه دشمن مردم. همچنين آناني که اعتراض کردند و معترض هستند تعدادي از آنها جزء خانواده شهدا و ايثاگران بودند که پدران يا برداران اشان سال ها پيش از وطن دفاع کرده اند و به فرمان امام خميني(ره) بسيج 30 ميليوني تشکيل داده اند. ما نمي توانيم يک لحظه خودمان را جاي اين مادران بگذاريم و حتي درک چنين اتفاقي بسيار سخت و تاسف بار است.

حريرچي با ذکر اين نکته که چندي پيش يک دانشجو از رئيس قوه قضائيه درخواست محاکمه بانيان وضع موجود (هم مفسدين اقتصادي، هم افرادي که اغتشاش کردند و عامل کشتار نيروهاي نظامي و بسيج) داشت و اين موضوع جنبه مطالبه عمومي دارد، خاطرنشان کرد: «بايد هر دو طرف را محاکمه علني کنند تا شايد مرهمي بر دل داغديده مادراني باشد که فرزندانشان بي گناه پرپر شدند.

آن نوجوان دانشجو يا جوان بسيجي که روي باور خود اقدام به کاري کرده گناهشان چه بود؟ چه کسي مسئول خون کيان، کودک 9 ساله ايذه اي است؟  چقدر پنهان کاري و مخفي کردن واژه ها و وعده براي اصلاح آينده؟ (مفسد في الارض) چه کساني هستند و در چه موقعيت هايي قرار دارند؟ سرد کردن داغ پدران و مادران (از هر دو طرف) در شرايطي ممکن است که خون فرزندشان بي خود و بي دليل برزمين ريخته نشده باشد .

کرامت  انساني بايد نگاه داشته شود و آنهايي که مفسد في الارض هستند از برخورد اين دو گروه سواستفاده مي کنند، بايد محاکمه علني شوند.

روزي اين مشکلات به پايان مي رسد و نبايد مردم در روبه روي هم بايستند، چون بارها تاريخ ثابت کرده مردم ايران در بروز مشکلات با هر عقيده، تفکر و نژادي در کنار يکديگر مي ايستند و آن زمان داغدار ها آرامش پيدا مي کند. در حال حاضر مادر يا پدري که فرزندان خود را از دست داده به اين فکر مي کند که فرزند او در چه راهي جانش را از دست داده؟ و اگر پاسخي پيدا کند، درد او مضائف تر مي شود.

وي تصريح مي کند: همچنين بايد فرهنگ عذرخواهي در ميان مسئولان جا بيافتد و در عين حال شرايط اقتصادي و رفاه مردم مورد توجه باشد.  اين اقدامات تالم و مرهمي بر دل والدين داغدار گذاشته خواهد شد.  همچنين مردم نبايد اجازه دهند که افرادي بخواهند به اعتراض آنها رنگ اغتشاش بپاشند.

وعده گفت وگو چه شد؟

فريده غيرت، حقوقدان و فعال حقوق زندان نيز صحبت هاي حريرچي را تاييد مي کند و در ادامه با اشاره به اينکه «يک عده اي اعتراض دارند و بايد تفاوت گذاشته شود با کساني که اغتشاش مي کنند» مي افزايد: «معترضان يک سري خواسته ها دارند و دولت و مسئولان بايد در رفتار و برخوردشان ملاطفت و نرمش نشان دهند و در صورت لزوم از اختيارات ديگر خود استفاده کنند.  مانند محروميت، محدوديت و... پس با اين اقدامات نيز مي توان مانع اغتشاشات شد. در اين ناآرامي ها بسياري از مادران و پدران، فرزندان خود را از دست دادند، من به مادران داغدار چيزي نمي توانم بگويم، چون، چون غم يک مادر را مي توانم تحمل کنم يا قادرم جمله اي براي آرامش آنها به کار ببرم؛ ولي اين وظيفه من نيست، چون اعتراض عليه من و اعتراضات عليه برخي مسئولاني است که بايد آنها با شنيدن صداي معترضان مرهمي بر دل داغديده مادران باشند .

فريده غيرت با اشاره به اين نکته که مسئولان بايد با مردم و معترضان وارد فضاي گفت وگو شوند مي افزايد: «آنها بايد يک تغييراتي را ايجاد کنند . تغييراتي که همه ديدگاه ها و نقطه نظرات در آن لحاظ شده و مد نظر قرار گرفته شده باشد»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه