مقام معظم رهبری:

هر یک از حوادث قبل و بعد از انقلاب نقطه درخشان تاریخی است

آرمانامروز: بيانات رهبر انقلاب اسلامي در ديدار دستاندرکاران برگزاري کنگره شهداي قم که در تاريخ 8 آبان 1401 برگزار شده بود، صبح روز (پنجشنبه) در محل برگزاري اين همايش در قم منتشر شد.

حضرت آيتالله خامنهاي در اين ديدار با تأکيد بر لزوم زنده نگه داشتن ياد شهيدان و شنيدن پيام آنها، قم را شهر «قيام و اقامه» خواندند و گفتند: قم هم قيام کرد، هم ايران را به قيام واداشت که اين از برکات حرم حضرت فاطمه معصومه و حوزه علميه و همچنين مردم خوب آن بود که شهداي زيادي در راه مبارزه تقديم کردند، البته شهيداني همچون مطهري، بهشتي و باهنر نيز که پرورشيافتگان قم هستند و بلکه همه شهداي ايران، شهيدِ قم محسوب ميشوند، چرا که قم بود که با پاسخ به نداي امام بزرگوار، نهضت را آغاز کرد.

ايشان با اشاره به نقش درخشان مردم قم در پيروزي انقلاب و دفاع مقدس و امتحانهاي پي در پي تا امروز، بر نشان دادن ويژگيهاي برجسته شهدا با زبان هنر تأکيد و خاطرنشان کردند: هر يک از حوادث درخشان قبل و بعد از انقلاب مانند ستاره و نقطه درخشان تاريخي است و حادثه اخير شاهچراغ نيز يکي از اين ستارهها است که اگرچه عدهاي را داغدار و دلهاي همه را سرشار از غم و اندوه کرد اما در تاريخ کشور ماندگار ميشود و نشانه زنده بودن ملت، و مايه افتخار و سربلندي است.

حضرت آيتالله خامنهاي، شهيد و شهادت را دربردارنده مجموعهاي از ارزشهاي ملي، ديني، انساني و اخلاقي برشمردند و افزودند: شهيد مظهر «ايمان صادق» و «عمل صالح» و «جهاد در راه خدا» است و هويت ملي را ارتقاء ميدهد همچنانکه امروز فداکاريهاي شهيدان و پدران و مادران آنها موجب عظمت ملت ايران شده است.

ايشان همچنين شهادت را مظهر فداکاري و شجاعت خواندند و افزودند: شهيدِ دفاع مقدس جان خود را داد تا دشمن خبيث و ظالم نتواند وعده خود يعني رسيدن به تهران و به ذلت کشيدن ملت را عملي کند و شهيدِ امنيت نيز جان خود را براي امنيت و آسايش مردم فدا ميکند که اين فداکاريها تجسم همه معارف اخلاقي نهفته در شهيد و شهادت است.

رهبر انقلاب، شهادت را معامله با خدا و تأمينکننده مصالح ملي دانستند و گفتند: شهادت مايه همدلي، و همچون نخ تسبيحي است که مجموعهاي از قوميتها و زبانهاي مختلف را در ميهن به هم پيوند زده و در هر شهر نام شهيداني برجسته است که با يک هدف و در يک صف با ديگر هموطنان خود براي عزت اسلام و عظمت جمهوري اسلامي و تقويت ايران به شهادت رسيدهاند.

ايشان، انتقال جزئيات دفاع مقدس و شرح احوال شهيدان و پدران و مادران آنها را ضروري خواندند و گفتند: اين کار نيازمند زبان هنر و توليدات هنري همچون فيلم و سريال، مستند و شعر است.

حضرت آيتالله خامنهاي در پايان سخنانشان ابراز اميدواري کردند همه کساني که دل در گروي اسلام و انقلاب و ملت دارند براي کودکان و نسلهاي نو و براي ايران عزيز همه توان و ظرفيت خود را بکار گيرند تا ياد و پيام شهيدان استمرار يابد و منتقل شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه