تحلیل «آرمان امروز» از تصمیم اخیر وزارت صمت:

بزرگ ترین خودروساز ایران مونتاژکار می‌شود

آرمان امروز- مجتبي کاوه - با تصميم وزارت صنعت پاي خودروسازان فرانسوي براي هميشه از ايران بريده ميشود. با اين تصميم خودروهاي وارداتي که قرار است به زودي وارد بازار ايران شوند هم نمي توانند از برندهاي فرانسوي باشند.

اميد قاليباف سخنگوي وزارت صمت درباره اين تصميم گفته است: به خاطر رفتار غير حرفهاي که فرانسويها در سالهاي گذشته داشتهاند، ديگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سيتروئن و ساير خودروسازان فرانسوي را نميدهيم.

به گفته وي، در اين چند وقته هم هيچ مجوزي براي ورود خودروهاي فرانسوي صادر نکردهايم و تمرکزمان براي واردات، صرفا بر روي خودروهاي ژاپني ، چيني، و اروپايي غير فرانسوي است. سخنگوي وزارت صنعت خاطرنشان کرد: وزارت صمت و دولت ايران، خودروسازان فرانسوي را به خاطر رفتارشان تحريم کرده است و ديگر نميگذارند تا آنها بتوانند با ابزار تحريم صنعت و بازار خودروي ايران را تحت فشار بگذارند.

ايران خودرو به عنوان بزرگترين خودروساز کشور بيشترين سرمايه گذاري را در همکاري با فرانسوي ها داشته و پايه توسعه محصولات اين شرکت با پلفتفرم محصولات پژو شکل گرفته است. اکنون با اين تصميم ايران خودرو بايد بسياري از طرح هاي توسعه اي خود را براي هميشه بايگاني کند. کنار گذاشتن فرانسه براي ايران خودرو به معناي رفتن به آغوش همکاري با خودروسازان دست چندم چيني و مونتاژ محصولات اين شرکت ها است.

ارتباط خودروسازان ايراني و فرانسوي از سال ها پيش قطع است

کارشناسان صنعت خودرو قطع ارتباط خودروسازان ايراني با شرکاي فرانسوي را موضوع جديدي نمي دانند و معتقدند اين وضعيت به سود صنعت کشور نيست. اين خبر ميتواند براي برخي خوشايند باشد چرا که فرانسويها به بدعهدي در برابر صنعت خودروي کشور ما متهماند. آنها در دو دوره تحريم به سرعت پشت شرکاي ايراني شان را خالي کرده اند و دست خودروسازان ايراني را در پوست گردو گذاشتهاند.

 در دوره اول تحريمها که اوج آن سال 90 تا 92 بود ايران تلاش فراواني کرد فرانسويها را به ماندن در ايران ترغيب کند اما اين تلاش ها بي نتيجه بود. از سال 92 تا 96 توافق برجام فرانسويها را دوباره وارد بازار خودرو ايران کرد و علاوه بر رنو و پژو تفاهم هايي براي توليد خودروي مشترک تحت برند سيتروئن بين ايران و فرانسه بسته شد. اين قراردادها درحال اجرايي شدن بود و کارخانه سيتروئن سايپا در کاشان هم در حال تجهيز خطوط توليد بود که ناگهان سر وکله ترامپ پيدا شد و برجام را کنار زد و دور جديدي ازتحريم ها را به ايران تحميل کرد.

 با اين فعل و انفعال دوباره همکاري بين خودروسازان فرانسوي از مونتاژ ساندرو گرفته تا توليد مشترک يک مدل پژو و همکاري در قالب سيتروئن  سايپا به سرعت هوا شد و فرانسوي ها فقط دفتر رنو را بدون هيچ فعاليت قابل ذکر در ايران حفظ کردند. اين بار کاهش سطح مراودات خودروسازان فرانسوي و ايراني با جايي رسيد که حتي قطعه براي تکميل خودروهاي ال 90 هم با وجود قراردادهاي سفت و سختي که ايراني ها به زعم خودشان با طرف فرانسوي بسته بودند، به شرکت هاي ايراني تحويل نشد و توليد اين خودرو هم در کشور متوقف شد. با اين سابقه اکنون سال هاست ديگر رابطه اي بين صنعت خودروي ايران و فرانسه وجود ندارد و تحريم خودروسازان فرانسوي توسط دولت و وزارت صمت، فرصتي را از طرف فرانسوي سلبنميکند.

فرانسوي ها روي بازار خودرو ايران حسابي نکرده اند

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو درپاسخ به اين پرسش که تحريم صنعت خودروي فرانسه چه معنايي دارد و چه پيامدهايي براي خودروسازان ايران خواهد داشت به «آرمان امروز» ميگويد: قراردادهاي همکاري ايران و شرکاي فرانسوي در صنعت خودرو درست بعد از امضاي خروج آمريکا از برجام عملا به حالت تعليق درآمد و در حال حاضر هيچ همکاري بين فرانسوي هاي و ايراني ها در خودروسازي درجريان نيست. فرانسوي ها حتي نخواستند در برابر آمريکا قدري مقاومت کنند که بخشي از قطعاتي را که براي خودروهايي مثل ساندرو و ال 90 به ايران بدهکار بودند را ارسال نمايند و بلافاصله مراودات خود را در خودروسازي با ايران قطع کردند. بنابراين تحريم فرانسوي ها موضوعي نيست که بخواهد آنها را آزار دهد و منافعي را از آنها بگيرد چون آنها از سال 98 تقريبا هيچ فعاليتي در ايران ندارند. در مورد واردات خودروي فرانسوي به ايران نيز اين تحريم موضوعيت چنداني براي فرانسوي ها ندارد چون عمده صادرات خودرو اين کشور به آمريکا و کشورهاي اروپايي و به مقياس خيلي کمتر به شرق آسيا و خاورميانه است. فرانسوي ها روي بازار ايران حسابي نکرده اند که حالا با منع واردات خودرو از اين کشور، اين بازار را از دست رفته ببينند.

افق تيره خودروسازي ايران بدون تعامل با بزرگان صنعت خودرو

اين کارشناس صنعت خودرو در مورد پيامدهاي تحريم صنعت خودروي فرانسه توسط ايران مي گويد: صنعت خودروي ايران براي رشد و شکوفايي نيازمند ارتباط سازنده و تعامل مستمر با خودروسازان بزرگ و معتبر جهان است و قطع ارتباط با بزرگان خودروسازي جهان به نفع خودروسازي ايران نيست. خودروسازان ما با قطع ارتباط با بزرگان صنعت خودروي جهان در مسير مونتاژ خودروهاي بيکيفيت خودروسازان دست چندم کشورهايي مثل چين قرار خواهند گرفت و توليد باکيفيت و توليد صادرات مجور براي خودروسازان ايراني از موضوعيت خارج خواهد شد.

وي تصريح کرد: تحليل هاي نادرستي در مورد وضعيت اقتصاد ايران وجود دارد که خود را در صنعت خودرو نيز نشان مي دهد. براي مثال ما تصور مي کنيم با قطع صادرات گاز روسيه، اروپا يخ خواهد زد يا با تحريم خودروسازان غربي آنها دچار خسارت خواهند شد و ديگر کشورها از اين جديت ما درس خواهند گرفت اما اين تحليل ها فقط براي دلخوش کردن ما خوباست.

متاسفانه بر اساس همين تحليل هاي غير کارشناسي تصميماتي اتخاذ مي شود که نشان مي دهد بي اهميت ترين موضوع براي متوليان صنعت ايران، ارتباط با دنياي پيرامون و کشورهاي صاحب صنعت جهاناست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه