جزئیات تماس آمریکایی‌ها با ایران قبل از آتش سوزی اوین

آرمان امروز : نیکبین گفت: وزیر خارجه بیان کرد شبی که اوین آتش گرفت تازه وارد خانه شدم، هنوز کتم را درنیاورده بودم که وزیر خارجه آمریکا زنگ زد و گفت ما چهار زندانی در اوین داریم که قرار است تبادل شود. اتفاقی برایشان پیش نیاید؛ من گفتم خبری نیست؛ وزیر خارجه آمریکا ۴۰ دقیقه قبل از اینکه ما اطلاع داشته باشیم، اطلاع داشت. حجتالاسلام جواد نیکبین، در مراسم اختتامیه چهاردهمین نشست هماندیشی سالانه ستاد همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش که در هتل نماز برگزار شد، اظهار کرد: حاصل زندگی من و شما در حوزه و آموزش و پرورش قرار است آدم شود؛ هیچوقت حاصل پشیمانی نیست. اگر ما میخواهیم آدم تربیت کنیم، تربیت آدم فقط با یک روش است. روش دوم ندارد. پیامبر(ص) قبل از پیامبر شدن، آدم متخلق بود؛ بنابراین امین شد. اگر ما میخواهیم دین را به کسی بدهیم، ظرفش اخلاق است. وی افزود: الان فصل برنامه و بودجه بوده و پول در کشور بسیار زیاد است. فقط باید پیگیری انجام شود. من برای برخی پروژههای منطقی و استانی ۱۶۰ تا ۳۰۰ درصد تخصیص گرفتم و مدیر کلی که آنجا هست با پیگیری شخصی این کار را انجام داد. این نیاز به ارتباط وپیگیری دارد. در جمهوری اسلامی با پیگیری یک سرباز میتواند سردار شود. اگر بخواهیم اغتشاشات خیابانی و امثالهم از کشور جمع شود، راهش روحالله است. امام راحل که بعد از غیبت صغری مثل و شبیه آن نیامده. کاری کرد و جملاتی گفت که از جای دیگر گرفته میشد. ایشان فرمود یاران من در قنداق هستند. ما مقصریم؛ من جواد نیکبین مقصرم؛ این آشوبها و اعتراضات را فرافکنی نکنیم؛ موضوع دشمن و خارج از کشور سر جای خود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه