تدوین سند چشم انداز ۱۴۱۰ گل گهر

آرمان امروز:  نشست «آینده گلگهر از دیدگاه استراتژیک» با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت گلگهر، مدیران عامل شرکتهای منطقه گل گهر و مدیران ارشد شهرستان سیرجان در سالن پردیس مجتمع گل گهر برگزار شد. در این گردهمایی از سند چشم انداز ۱۴۱۰ گل گهر رونمایی و این سند مورد بررسی و تشریح قرار گرفت و نیز میثاق نامه همدلی برای تحقق این سند چشمانداز به امضای مدیران عامل شرکت های منطقه گلگهر و شرکت های تابعه رسید. عتیقی: با محقق شدن سند چشمانداز ۱۴۱۰، شرکت گل گهر به یکی از شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی بین المللی تبدیل خواهد شد. مدیرعامل شرکت گل گهر در این مراسم با تاکید بر اینکه پروژهها، اقدامات و طرح های توسعه گل گهر همواره بر اساس برنامههای استراتژیک این شرکت مسیر خود را پیموده است، گفت: پس از تنظیم و اجرای سند چشم انداز ۹۸ گلگهر، در دوره های متفاوت برای توسعه فراز و نشیبهای زیادی به وجود آمد اما همواره سعی شده بر سندهای چشم انداز پایبند باشیم تا مسیر خود را به خوبی طی کند. ایمان عتیقی خطاب به حاضرین، مدیران و مسوولین شرکت های منطقه اظهار کرد: بعد از این شما جوانان و تلاشگران به عنوان مدیران و نقشآفرینان حال و آینده منطقه بر چشم انداز، تحقق سند چشم انداز، حرف ها و میثاق هایی که امروز میبندیم بیاستید و نگذارید توسعه تغییر کند و گل گهر می تواند در تحقق سند چشم انداز الگویی برای کشور باشد. حمیدرضا فولادگر رئیس هیات مدیره شرکت گل گهر نیز در این مراسم راه برون رفت از شرایط موجود را تولید دانست و گفت: از بعد اقتصادی، حمایت از تولید بهترین راه توسعه و بهبود شرایط است و از بعد اجتماعی نیز تولید با اشتغالزایی می تواند بیکاری را بهبود بخشد و جامعهای که در حال تولید باشد، جامعه پویایی است و بهترین راه امیدوارکردن جوانان و جامعه نیز تولید است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه