با اعمال عوارض صادراتی؛

اشک صادرکنندگان پیاز درآمد

آرمان امروز: در روزهای اخیر قیمت برخی از صیفی جات همچون پیاز ، سیب زمینی و گوجه فرنگی با رشد قابل توجهی همراه شده است به گونه ایکه در برخی از مناطقی قیمت هر کیلو پیاز از مرز 25 هزار تومان نیز عبور کرده است . در این رابطه فعالان این حوزه دلایل این گرانی را کمبود ناشی از تغییر فصل عنوان می کنند . موضوعی که به نظر می رسد بخش عمده دلیل آن به تشدید صادرات این محصولات بر می گردد و در این راستا وزارت صمت با اعمال تعرفه های صادراتی سنگین سعی کرده ت از خروج این محصول استراتژیک جلوگیری کند . حال باید منتظر شد  دید این رویکرد می تواند بازار ملتهب این محصولات را آرام کند. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت برخی از اقلام صیفی جات در هفته اخیر افزایش یافته است؛ به طوری که قیمت پیاز در مغازه های سطح شهر تهران به ببیش از 25 هزارتومان رسیده است. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران علت این افزایش قیمت در برخی محصولات از جمله پیاز و گوجه فرنگی را ناشی از تغییر فصل عنوان کرده است،اما وزارت صنعت و معدن با اعمال عوارض صادراتی سعی کرده تا از التهاب بازار جلوگیری کند بر این اساس میزان عوارض سیبزمینی 70 درصد، میزان عوارض گوجه فرنگی غیرگلخانهای 100 درصد و میزان عوارض پیاز 120 درصد تعیین شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه