تمدید اعتبار کارت‌های ملی تا پایان ۱۴۰۵

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تمدید اعتبار کارتهای هوشمند ملی تا پایان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نسل جدید کارتهای هوشمند را براساس فناوریهای روز تولید و صادر میکنیم و این امر یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارتهای ملی بوده است. هاشم کارگر درباره اعتبار کارتهای هوشمند ملی گفت: با توجه به اینکه صدور کارتهای هوشمند ملی به صورت فراگیر از سال ۱۳۹۳ آغاز و تاریخ اعتبار آن ۷ سال در نظر گرفته شده بود. اکنون تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخی از آنها فرا رسیده است.  وی ادامه داد: بنابر بررسیهای صورت گرفته و در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم به تمدید اعتبار کارتهای مذکور گرفته شد. بنابراین اعتبار کارتهای هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید میشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه