حکم اعدام برای عامل تجـاوز به پسر زرین‌ دشتی

وقتي صاحبکاراميرحسين 16 ساله با وي تماس گرفت و گفت 3ساندويچ بخر و به آدرسي که ميگويم بياور هرگز فکرش را هم نمي کرد که چه سرنوشت شومي در انتظارش است. پسر نوجوان هم بيخبر از همهجا اين کار را انجام داد اما وقتي به محل مورد نظر رسيد صاحبکارش همراه با پسرخاله و يکي از دوستانش در انتظار وي بودند.

مرد بيرحم آن روز اميرحسين را به زور مورد آزار و اذيت قرار داد. يک روز بعد از اين حادثه تلخ بود که اميرحسين مقابل دادگستري رفت و با مادرش تماس گرفت و گفت ميخواهد از 3نفر شکايت کند. او سپس وارد دادگستري شد و همهچيز را براي دادستان تعريف کرد و قرار شد براي تشکيل پروندهاش به پزشکي قانوني برود اما پس از آنکه از آنجا خارج شد ديگر هيچکس اميرحسين را نديد تا اينکه پيکر او در رودخانه خشکي در نزديکي خانههاي مسکن مهر کشف و به بيمارستان منتقل شد، اما کار از کار گذشته و او جانش را از دست داده بود.

حالا 2ماه پس از تجاوز به پسر 16سالهاي در زريندشت که باعث شده بود او دست به خودکشي بزند، عامل اصلي تجاوز به اعدام محکوم شد.

اين پسر 16ساله که اميرحسين خادمي نام داشت در منطقه زريندشت واقع در استان فارس زندگي ميکرد. او از اوايل تابستان براي کارآموزي به يک مغازه ميرفت تا اينکه 20شهريورماه امسال حادثه تلخي براي او اتفاق افتاد.

رئيسکل دادگستري استان فارس نيز اعلام کرد به اين پرونده بهطور ويژه و خارج از نوبت رسيدگي شده است. تحقيقات در اينباره ادامه داشت تا اينکه حجتالاسلام والمسلمين سيدکاظم موسوي، رئيسکل دادگستري استان فارس از صدور حکم اعدام براي عامل تجاوز به پسر نوجوان خبر داد.

او گفت: عاملان تعرض به نوجوان زريندشتي پس از شناسايي و دستگيري در شعبه چهارم دادگاه کيفري يک استان فارس مستقر در شهرستان داراب محاکمه و پس از رسيدگي دقيق به اين پرونده مهم، به اشد مجازات محکوم شدند.

وي درباره جزئيات حکم دادگاه گفت: يک نفر از 3متهم که عامل اصلي تجاوز به اين نوجوان 16ساله بود در دادگاه از باب آدمربايي به 10سال حبس و به لحاظ تجاوز به اعدام محکوم شد و 2متهم ديگر نيز هرکدام با توجه به جرمي که مرتکب شده بودند به 10سال حبس تعزيري، صد ضربه شلاق و همچنين 2سال تبعيد محکوم شدند. بهگفته وي رأي صادرشده قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي کشور است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه