قدرت نمایی آرای سفید در لبنان

رئیس پارلمان لبنان جلسه پنج شنبه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور را باز هم به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به پنج شنبه آتی موکول کرد. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان ضمن لغو جلسه در دور دوم به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، پنجشنبه آتی یعنی ۲۴ نوامبر را به عنوان جلسه جدید انتخاب رئیس جمهور اعلام کرد.

در دور اول جلسه امروز ۱۱۲ نماینده حضور یافته و نتایج رای گیری به این شکل بود: ۴۶ برگه سفید، ۴۳ رای برای میشل معوض، ۹ رای برای لبنان جدید، هفت رای برای عصام خلیفه، سه رای برای زیاد بارود، یک رای برای سلیمان فرنجیه، یک رای برای میشل ضاهر و دو رای باطله.

تلاش های مقامات لبنانی برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور تا قبل از پایان دوره مسؤولیت میشل عون ناکام مانده اند.

میشل عون ۳۰ اکتبر ضمن انتقاد از نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف در تشکیل کابینه، در حکمی دولت پیشبرد امور به ریاست میقاتی را مستعفی اعلام کرد.

در نهایت، پارلمان لبنان با ادامه کار دولت میقاتی به عنوان دولت پیشبرد امور تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور موافقت کرد اما هنوز عرصه سیاسی لبنان نتوانسته به موفقیتی جدید دست پیدا کند و همچنان این کشور بدون رئیسجمهور به کار خود ادامه میدهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه