رئیسی: اصلاح عقب‌نشینی نیست

آرمانامروز: رئیس جمهور با بیان اینکه شوراهای شهر و روستا جایگاه ویژهای در قانون اساسی دارند، اظهار داشت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به اراده، خواست و مشارکت مردم در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها، یکی از ارکان مهم تصمیمگیری را شوراهای اسلامی شهر و روستا معرفی کرده است.

 سید ابراهیم رئیسی در یازدهمین اجلاس شورایعالی استانها با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا جایگاه ویژهای در قانون اساسی دارند، گفت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به اراده، خواست و مشارکت مردم در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها، یکی از ارکان مهم تصمیمگیری را شوراهای اسلامی شهر و روستا معرفی کرده است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان قانون اساسی هستند و تعبیر رکن در قانون اساسی معنای مهمی دارد، افزود: همچنین نقش شوراها در اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در همه سطوح و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض از شئونات شوراهاست و ساز و کار شوراها باید به نحوی باشد که بتواند از هر گونه تبعیض و فسادی پیشگیری کند.

 رئیسی با تاکید بر اینکه نظرات شوراها به عنوان جایگاهی که از مردم نمایندگی دارند، باید در نحوه بودجهریزی روستا یا شهر یا استان مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: شورا مقام تصویبکننده بودجه نیست ولی مقام اعلامنظر برای بودجه هست و میتواند در رابطه با بودجه نسبت به استان یا شهرستان اعلام نظر کند و اگر چه اساس اظهارنظرش با نگاههای منطقهای و محلی است، اما باید نگاه کلان ملی هم داشته باشد.

 وی تاکید کرد: عقلانیت، معنویت، اخلاق و عدالت باید در تمام شهرها و روستاهای ما برقرار باشد و اینها مواردی است که شوراها باید دنبال آن باشند که تحقق پیدا کنند. امور اصلاحی در امور اداری، افراد و... را با جدیت پیگیری کنید این مورد عقب نشینی نیست. افرادی که کارآمدی لازم در سازمان را ندارند کنار بگذارید. آبروی افراد بسیار مهم است اما آبروی نظام و سازمان اهمیت بیشتری دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه