تاکید سران سه‌قوه بر تقویت امید در جامعه

آرمانامروز: سران قواي سهگانه جمهوري اسلامي ايران در نشست عصر ديروز (شنبه) که در محل دفتر رئيس جمهور برگزار شد، مهمترين مسائل کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در اين جلسه سران قوا بر ضرورت تسريع در رسيدگي به پروندههاي مفاسد اقتصادي مطرح در دادگستري و اطلاعرساني به هنگام در اين زمينه براي آگاهي افکارعمومي تاکيد کردند.

در اين نشست همچنين با توجه به اهميت موضوع امنيت جامعه به عنوان يک اولويت، لزوم برخورد با اغتشاشگران مورد تاکيد قرارگرفت.

سران سه قوه، از همه مسئولان کشور در ردهها و سطوح مختلف قواي سهگانه خواستند با اقدامات عملي و تلاش بيوقفه در جهت بر طرف کردن مشکلات، تقويت اميد در جامعه را سرلوحه کار و انجام وظيفه بدانند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه