در پي تشديد خروج پول حقيقي ؛

قله 4/1 ميليون واحدي از دست رفت

آرمان امروز: روز گذشته بازار سرمايه در نخستين روز از معاملات هفته نزولي ظاهر شد به گونه ايکه شاخص کل با ريزش بيش از 20 هزار واحدي قله 1.4 ميليون واحدي را از دست داد . موضوعي که به نظر مي رسد تحت تاثير تشديد خروج پول حقيقي و عدم اطمينان از وضعيت اينده تجرات خارجي نشات مي گيرد.

بورس اولين روز هفته پاياني آبان ماه را قرمزپوش به پايان برد. شايد اخبار آخر هفته در اين کاهش بي تاثير نبوده است؛ افت قيمت نفت و  تصويب قطعنامه ضد ايراني را ميتوان مهمترين اخباري دانست که روند ديروز بازار سهام را رقم زد. هر چند که خبر افزايش حداقل 35 درصدي قيمت پايه سيمان در بورس کالا منجر شد، اين گروه از معدود نمادهاي سبز رنگ بورس روز شنبه باشد.

بر اين اساس در پايان معاملات شاخص کل با افت بيش از 20 هزار واحدي به کار خود پايان داد و تا ارتفاع يک ميليون و 392 هزار واحدي عقب نشيني کرد.فلزيها و پالايشيهاي بيشترين نقش را در کاهش شاخص کل داشتند؛ «فولاد» 2٬300 واحد، «فملي» با 1٬950 واحد، «شبندر» با 1٬400 واحد، «شتران» با 1٬350 واحد و «شپنا» با 1٬200 واحد بيشترين اثرگذاري را بر شاخص کل داشتند. شاخص هم وزن نيز با افت بيش از 3٬500 واحدي تا سطح 397 هزار واحد کاهش پيدا کرد. پس از آنکه در دو روز پاياني هفته گذشته، ارزش معاملات خرد به کمتر از 3هزار ميليارد تومان رسيده بود، در جريان معاملات روز شنبه دوباره شاهد بازگشت اين رقم به بالاي اين سطح بوديم. ارزش معاملات خرد حدود 3هزار و 100 ميليارد تومان بود.

هرچند که ارزش معاملات خرد در معاملات روز شنبه بهبود يافت اما اين موضوع همراه با تشديد خروج پول حقيقي بود. در جريان معاملات ،حقيقيها بيش از 700 ميليارد تومان معادل 23 درصد ارزش معاملات خرد از بازار خارج کردند.

در ميان صنايع، گروه « فرآوردههاي نفتي» با 236 ميليارد تومان رکورددار خروج پول حقيقي بود. «فلزات اساسي» با 98 و «محصولات شيميايي» با 88 ميليارد تومان در رتبههاي بعدي خروج پول قرار داشتند.

در نقطه مقابل، «سيمان، آهک و گچ» با 4، «ساخت محصولات فلزي» با 2.5 و «فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط» با 2.5 ميليارد تومان بيشترين ورود پول حقيقي را تجربه کردند.در ميان نمادهاي معامله شده نيز «شپنا» با 96، «شتران» با 75 و «حکشتي» با 67 ميليارد تومان بيشترين خروج پول حقيقي را ثبت کردند.

همچنين «کالا» با 5، «پرداخت» و «حتوکا» با 3 ميليارد تومان بيشترين ورود پول حقيقي را تجربه کردند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه