در مراسم یادداشت تفاهم خانه روابط عمومی ایران و موزه ملی ارتباطات تأکید شد:

تأسیس موزه روابط عمومی

در راستاي توسعه تعاملات با حوزه هاي تخصصي مرتبط ، خانه روابط عمومي ايران با موزه ملي ارتباطات، تفاهم نامه همکاري امضاکردند و قرار شد تأسيس موزه روابط عمومي در دستور کار قرار گيرد.

به گزارش کميته ارتباطات، طي مراسمي هوشمند سفيدي رييس "خانه روابط عمومي ايران" و حسن عميدي رييس "موزه ملي ارتباطات"، تفاهم نامه همکاري درزمينه هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و فرهنگي امضاکردند.

دراين تفاهم نامه به منظور توسعه تشکيلات و فعاليت هاي روابط عمومي و ايجاد بستري براي گردآوري آثار، ابزارها و کتاب ها و سوابق مرتبط با مشاهير و مفاخر ارتباطات ايران توافق شد.

همچنين طرفين براستفاده متقابل از امکانات و ظرفيت هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي يکديگر، به منظور ارتقاي سطح علمي و مهارتي دست اندرکاران روابط عمومي و ارتباطات تاکيدکردند.

برپايه اين گزارش، برگزاري رويدادها و نشست هاي علمي  مشترک (سمينارها، جشنواره ها، همايش ها، نمايشگاه ها و...)وزمينه سازي براي جمع آوري آثار قابل نگهداري صاحبنظران حوزه ارتباطات و روابط عمومي در موزه از ديگر موارد توافق شده بين طرفين مي باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه