بخارست کمتر از انتظارات در گیشه ظاهر شد

آرمان امروز - کمدی «بخارست» در اکران روز گذشته خود موفق شد با گیشه ۴۵۵ میلیونی، پرفروشترین فیلم سینماهای کشور باشد. فیلم سینمایی بخارست از روز سهشنبه گذشته به روی پرده رفت اما بخت با این فیلم یار نبود و تنها پس از ۳ روز نمایش این فیلم که در تهران صورت گرفت، سینماها به دلیل اغتشاشات، یا تعطیل شدند و یا از سانسهای خود کاستند.

این اتفاقات سبب شد تا بخارست نتواند آنطور که از آن انتظار میرفت، افتتاحیه باشکوهی داشته باشد. مسعود اطیابی نیز در همان روز نخست اعلام کرد که اکران رسمی این فیلم از روز جمعه خواهد بود. در روز (جمعه)، بخارست بر تعداد سالنهای شهرستان خود افزود و موفق شد با جذب ۱۲ هزار و ۲۰۰ مخاطب، طی ۵۴۴ سانس، فروشی معادل ۴۵۵ میلیون تومان را تجربه کند. با این فروش، مجموع گیشه این فیلم به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. بخارست با این فروش، به صدر جدول فروش روزانه سینماهای کشور رسید و این فروش در حالی بود که روز گذشته یک روز تعطیلی پاییزی بود که بسیاری از مخاطبان، از خانه بیرون نیامدند و در نتیجه، سینماها، روز نسبتا خلوتی را پشت سر گذاشتند.

ثانیا، تعداد سالنهای شهرستان بخارست، هنوز به آن میزان موردنظر نرسیده است و فیلم، همچنان در برخی از شهرهای کشور به روی پرده نرفته است و تمرکز فروش این فیلم، همچنان بر روی تهران است که این اتفاق، طی روزهای آینده، بهتدریج رخ داده و گستردگی نمایش این فیلم بیشتر میشود.

ثالثا، هنوز موارد تبلیغاتی فیلم آماده نشده است. قرار بود همزمان با آغاز نمایش این فیلم، تیزرهای تلویزیونی و تبلیغات محیطی فیلم آغاز شود که این موارد، همچنان اجرایی نشده و فیلم به شکلی چراغ خاموش به پروسه اکران ورود کرده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه