«آرمان امروز» گزارش می‌دهد

جزئیات تنبیهی دانشجویان معترض

آرمان امروز: در شرايطي که اکثر کارشناسان و مسئولان، حق اعتراض دانشجويان را حق مسلم آنها مي دانند و باور دارند که دانشجو با اعتراض به مسئولان يادآوري ميکند که مشکل کشور کجاست، روز گذشته اعلام شد که از ورود تعدادي از دانشجويان به دانشگاههايي مانند شريف، خواجه نصير و... ممنوع شده است.  هر چند که مسئولان اين دانشگاه اعلام کردند که اين ممنوع ورودي براي مقاطع 15 تا 20 روزه است، اما برکسي پوشيده نيست که اين اقدام در جهت تهديد دانشجويان به اخراج است. در جريان اتفاقات سلف دانشگاه شريف حدود 20 دانشجو ممنوع الورود شدند که در اين بين حدود 3 تا 4 نفر جزو کساني بودند که مخالف حضور دانشجويان دختر و پسر در کنار هم در سلف دانشگاه بودند.

کميته انضباطي دانشگاه شريف اعلام کرد که  براي تخلفاتي مثل ايجاد بلوا و آشوب تنبيهات سنگيني تا سقف اخراج در نظر گرفته شده است.وثوقي وحدت عضو کميته انضباطي دانشگاه صنعتي شريف تاکيد کرد: «در آييننامه انضباطي براي تخلفاتي همچون ايجاد بلوا و آشوب تنبيهات سنگيني تا سقف اخراج دانشجو از دانشگاه با محروميت از تحصيل در تمام دانشگاهها تا 5 سال درنظر گرفته شده است.براي يکي از دانشجويان به علت اغتشاش منجر به ضرب و جرح در حال بررسي  تقاضاي تشديد تنبيه تا چهار ترم منع موقت از تحصيل هستيم.ممنوعالوروديها مرتبط به کميته انضباطي نيست و بر اساس آييننامه انضباطي، با تشخيص و گزارش حراست دانشگاه و با دستور رئيس دانشگاه افرادي که حضور آنها ميتواند باعث آسيب جدي به نظم و انضباط دانشگاه شود، از حضور در دانشگاه محروم ميشوند.»

علي اکبر ابوالحسني، دبير شوراي انضباطي دانشگاه صنعتي شريف، در گفت و گويي با اشاره به اينکه پرونده هايي که در شوراي انضباطي تشکيل مي شود يا بر مبناي شکايت شخصي است و يا گزارش نهادهاي مسئول و رسمي دانشگاه است، گفته است: «در پي اعتراضات اخير، شکايت شخصي دانشجويي، فقط براي چند مورد فحاشي داشتيم. کساني که ممنوع الورود شدند بر اساس گزارش هاي حراست دانشگاه بوده است. در دانشگاه مبحث مدعي العموم در آيين نامه انضباطي نداريم. روند اينگونه است که حراست دانشگاه گزارش ميدهد که چه افرادي خطا کرده اند و اين گزارش ها در شوراي انضباطي بررسي مي شود. در دانشگاه شريف، درگيري فيزيکي بين دانشجويان نبود. اتفاقات سلف هم ناگوار بود ولي کميته انضباطي آماري از ممنوع الورودها ندارد. روابط عمومي در جريان تعداد ممنوع الورودي ها است.»

فقط دانشجويان معترض تنبيه نميشوند

در ادامه يک منبع آگاه در روابط عمومي دانشگاه شريف در خصوص اينکه اين تنبيه ها فقط براي دانشجويان معترض تعيين شده است يا خير  به خبرنگار رکنا گفت: «اين تنبيه ها فقط متخص معترضان نيست و حتي برخي از افرادي که مانع ورود دانشجويان به سلف دانشگاه شدند و درگيري هايي بين دو طرف بهخاطر اين نوع برخورد شکل گرفت نيز جزو تنبيه شدگان هستند. در جريان اتفاقات سلف دانشگاه شريف حدود 20 دانشجو ممنوع الورود شدند که در اين بين حدود 3 تا 4 نفر جزو کساني بودند که مخالف حضور دانشجويان دختر و پسر در کنار هم در سلف بودند.»

حکم انضباطي و ممنوع ورود کردن 39 دانشجو

همچنين روز گذشته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در اطلاعيهاي از ممنوعالورودکردن 15 نفر از دانشجويان و صدور حکم انضباطي براي 14 نفر ديگر خبر داد. بر اين اساس، در اطلاعيه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي آمده است: نظر به تذکرات مکرر به برخي از دانشجويان در خصوص رعايت مقررات و شئون دانشگاه، متاسفانه به دليل تکرار برخي فعاليت هاي خلاف قوانين و عرف دانشگاه و رخدادهاي نامناسب صورت گرفته در چند روز اخير از سوي طيفهاي مختلف دانشجويي، مقرر گرديد که 15 نفر از دانشجويان به مدت 2 هفته ممنوع الورود گردند، کميته انضباطي دانشجويان اگرچه تا اين تاريخ هيچ حکم انضباطي صادر نکرده بود، با هدف اجراي قانون و حفظ حريم دانشگاه و نيز جلوگيري از وقوع حوادث پرمخاطره بيشتر، نسبت به صدور احکام انضباطي 14 نفر از دانشجويان اقدام کرده است. در اين ميان، موکدانه به اطلاع ميرساند، اصرار بر برگزاري برخي برنامه هاي خارج از چهارچوب شئون دانشگاه و بعضا شعارهاي ناهنجار که از طرفي منجر به حواشي فراوان و غير قابل کنترل و از طرفي عبور از مقررات و قوانين متقن از سوي هر طيف دانشجويي مي شود به طور قطعي تخلف محسوب مي گردد. لذا، با هدف حفظ آرامش و ادامه روند جاري فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي، اجراي قانون و تسريع در بررسي همه تخلفات و جديت در اجرايي نمودن احکام شوراي انضباطي سرلوحه فعاليت هاي واحدهاي ذيربط خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه